Alliansen har inte tappat kontrollen över skolan

Socialdemokraterna med Helen Isaksson i spetsen anklagar Alliansen för att ha tappat kontrollen i skolan! Tvärtom!

Debatt 20 december 2021 15:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på "Alliansen har tappat kontrollen över skolan" 16/12.

Efter år av misskötsel under förra mandatperioden gällande skolorganisation och ekonomi har Alliansen tillsammans med duktig personal tagit kontrollen över både ekonomin och skolans resultat. Skribenten hänvisar till lärarförbundets ranking som bygger på 2020 års resultat. Det stämmer att resultaten nådde bottennoteringar då. 2021 ser vi dock ett tydligt trendbrott med många exempel på förbättrade resultat.

 

Exempelvis kan vi se att andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs sex har ökat från 65% till 71%. Även behöriga till gymnasiets yrkesprogram i årskurs nio har ökat från 78% till 80%. Vi ser också att meritvärdet i årskurs nio har ökat från 209 poäng till 218. Vi har helt enkelt en stabil genomsnittlig betygspoäng trots distansundervisning. Siffrorna är från resultatdialogen som blev presenterad av förvaltningen under hösten.

När det gäller andelen behöriga lärare så ligger vi kring Sverigesnittet. Där vill vi naturligtvis nå högre och därför arbetar vi ständigt med den kompetensförsörjningsplan som antagits både inom bildning och i kommunen.

 

Det som sällan nämns av Socialdemokraterna och Helen Isaksson var att när vi tillträdde vid den här mandatperioden så erbjöds vi stöd av Skolverket för att komma tillrätta med problemen kring vissa skolor i Motala. 2018 gav skolinspektionen skarp kritik för de låga resultaten och att huvudmannen inte hade koll på desamma. Den hjälpen tog vi till oss och vi är stolta över det systematiska kvalitetsarbete som förvaltningen genomför vilket nu börjar ge resultat.

 

Detta sammantaget gör det svårt att förstå den kritik som Helen Isaksson väljer att ge uttryck för. Skolan och utbildningens betydelse och att satsa på barnen är av yttersta vikt för oss i Alliansen. Vi ser utmaningar men att påstå att det är en katastrof i våra skolor är verkligen att klanka ner på och undervärdera våra hårt arbetande och duktiga medarbetare inom förskola och skola. Under pandemin har våra medarbetare under svåra förhållanden gjort ett fantastiskt arbete.

Med det sagt finns det som sagt fortsatta utmaningar men vi ser ljust på framtiden för Motalas skolor.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa