Alla i Region Östergötland ska få vård efter behov

För oss Socialdemokrater är det självklart – vård ska ges efter behov. Det finns ett brett stöd hos svenska folket för att sjukvården ska vara jämlik och det står även i hälso- och sjukvårdslagen.

Den socialdemokratiska regeringen lägger nu ett förslag för att komma åt ojämlikheten som privata sjukvårdsförsäkringar skapat. Det blir ett första viktigt steg för att säkra att den med störst behov får vård först, skriver debattörerna.

Den socialdemokratiska regeringen lägger nu ett förslag för att komma åt ojämlikheten som privata sjukvårdsförsäkringar skapat. Det blir ett första viktigt steg för att säkra att den med störst behov får vård först, skriver debattörerna.

Foto: Simon Rehnström/TT

Debatt2022-05-20 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Plånbokens storlek ska inte avgöra vilken vård man får. Socialdemokraterna vill inte att vården ska gå samma väg som skolan. Skolbolag ska inte välja elever – vårdbolag ska inte välja patienter.

I media har vi kunnat läsa artiklar om hur privata vårdgivare tar emot både privatpatienter och patienter från den offentliga sjukvården, för att sedan låta privatpatienterna gå före. Det har även framkommit att en och samma privata vårdgivare erbjudit olika väntetidsgarantier för privatpatienter respektive patienter från den offentliga sjukvården. Om inget görs riskerar vi att få A- och B-lag i vården.

Därför lägger den socialdemokratiska regeringen ett förslag för att komma åt ojämlikheten som privata sjukvårdsförsäkringar skapat. Det blir ett första viktigt steg för att säkra att den med störst behov får vård först. Förslaget innebär att om vi i Region Östergötland tecknar avtal med en privat vårdgivare, som samtidigt har andra uppdragsgivare än regionen, måste det framgå hur de andra avtalen inte negativt påverkar avtalet som berör regionens patienter. Det ska också stå i avtalet hur det ska följas upp. Syftet är att stärka kontrollen, bidra till att vård ges efter behov och motverka att skattefinansierade patienter trängs undan i kön. 

Men detta är bara ett första steg. Ytterligare åtgärder behövs. Syftet är att direkt förhindra att personer med privata sjukvårdsförsäkringar ges förtur. Alla i Region Östergötland ska få vård efter behov. 

De högerkonservativa partierna Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker inte att vård efter behov är viktigast. De väljer i stället att driva en politik som gynnar de redan rika genom privata vårdförsäkringar och utförsäljningar av gemensamma tillgångar. Moderaterna skriver rakt ut att de vill ”möjliggöra privat drift av fler sjukhus och all annan vård och omsorg”. Vi vill annorlunda. 

Det blir inte fler läkare och sjuksköterskor som kan ge vård bara för att vissa personer tecknar en privat sjukvårdsförsäkring. Det blir bara en omprioritering av patienterna. En omprioritering som i värsta fall leder till att exempelvis äldre får stå tillbaka för patienter med mindre behov av vård. Vi ska ha en sjukvård efter behov och på lika villkor för hela befolkningen – vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.