All erfarenhet säger oss att det är olämpligt

Filip Kozlowski, vd för det kanadensiska gruvbolaget Leading Edge Materials, angriper Aktion Rädda Vättern i en insändare med anklagelser om vilseledande slutsatser och felaktiga påståenden. Dock utan grund eller bevis.

Debatt 10 november 2021 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på "Dessa gruvor kan bli de mest hållbara gruvorna" 21/10.

Gruvbolaget svarar framförallt inte på vår fråga: ”Hur seriöst är det nya förslaget till gruvbrytning i Norra Kärr?” Bolaget har inte dragit tillbaka det ursprungliga förslaget som ligger hos regeringen för beslut.

För flera år sedan överklagade ett antal miljöorganisationer och enskilda personer gruvbolagets tillstånd att bryta upp berget norr om Gränna, den så kallade bearbetningskoncessionen från Bergsstaten. Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2016 innebar ett stopp för planerna att spränga ett stort, djupt dagbrott och anlägga enorma dammar med farligt avfall i Norra Kärr. Det krävdes enligt lag en utförlig miljökonsekvensbeskrivning enligt Natura 2000-reglerna, eftersom gruvverksamheten skulle kunna påverka Vättern.

 

Under de drygt fyra år som gått sedan 2016 har gruvbolaget inte kunnat redovisa miljökonsekvenserna och avvisades därför återigen. Bolaget överklagade då till regeringen. Men bara några månader senare, nu i somras, publicerar gruvbolagets representant Kozlowski en ekonomisk rapport som redovisar ett helt nytt upplägg. De starka syrorna och de stora dammarna med farligt avfall är strukna ur projektet. Anledningen sägs vara att riskerna för miljöpåverkan i närområdet var för stor. Den nya gruvplanen lovar ett kraftigt minskat ”fotavtryck”. 

 

All erfarenhet säger oss att det är olämpligt att öppna en stor gruva helt nära en dricksvattentäkt, men vi inväntar nu att bolaget redovisar detaljerna i en ny ansökan. Men vilken tur att bygdens motstånd stoppade det tidigare projektet! Ett projekt som även bolaget nu anser innebära för stor miljöfara.

Frågan kvarstår dock: Kan vi lita på Kozlowski och hans kanadensiska uppdragsgivare? Enligt mejl från näringsdepartementet den 8 oktober 2021 har bolaget inte dragit tillbaka sitt överklagande.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa