Acceptera Borensberg som en förort till Linköping

"Många i närheten av Borensberg ser sig själva som boende nära en storstad, det vill säga i en förort till Linköping. Med sådan närhet till Linköping är det naturligt att se det så" skriver representanter från Kristdemokraterna.

"Borensberg har med sin närhet till Linköping, en av Sveriges mest växande kommuner, en unik möjlighet att locka till sig personer från vår grannkommun" skriver debattskribenterna.

"Borensberg har med sin närhet till Linköping, en av Sveriges mest växande kommuner, en unik möjlighet att locka till sig personer från vår grannkommun" skriver debattskribenterna.

Foto: Peter Calén

Debatt2022-05-05 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har kommunens arbete med stadsutveckling och planering för inflyttning verkligen tagit fart. NKI-undersökningen visar att bygglovsenhetens resultat är bland de bästa i Sverige. Fantastiskt, men det görs också många andra saker i Motala som kan möjliggöra tillväxt. Motala växer och attraktiviteten ökar!

Vi kristdemokrater har under många år hållit ett extra öga på Borensberg, en tätort som för oss självklart har en högre potential för tillväxt än övriga kommundelar, det vill säga att växa rent befolkningsmässigt. Redan i den första debatten i kommunfullmäktige om Översiktsplanen 2040 framförde vi kristdemokrater visionen om en mycket stark tillväxt i Borensberg. På lång sikt bör vi kunna dubblera antalet invånare.

Borensberg har med sin närhet till Linköping, en av Sveriges mest växande kommuner, en unik möjlighet att locka till sig personer från vår grannkommun. Linköping siktar på 250 000 invånare, ligger ”på slätten” medan Borensberg med närhet till både kanalen och Boren kan erbjuda en bra natur och en småskalighet som passar många och särskilt barnfamiljer.

Men våra attityder är viktiga. Ibland har vi hört politiker och även tjänstemän tala om investeringar i Borensberg som rena landsbygdsatsningar. Detta rimmar illa då många i närheten av Borensberg ser sig själva som boende nära en storstad, det vill säga i en förort till Linköping. Med sådan närhet till Linköping är det naturligt att se det så, en stor del av Borensbergs invånare arbetar i Linköping och många ungdomar går i gymnasiet där. Vi i kommunen Motala bör kunna tala klarspråk om detta, och acceptera Borensberg som en förort till Linköping! Vad är det för konstigt med det?

Men en stor inflyttning ställer också stora krav på goda förberedelser. Det innebär enligt KD att vi MÅSTE säkerställa bra kvalitet i välfärden och erbjuda platser i förskolor, skolor och äldreboende. Dessutom behöver vi se till så att det ALLTID finns tillgängliga småhustomter – därtill kommer ytterligare behov av hyresrätter och bostadsrätter. Mycket är på gång redan nu med tillexempel Bråta hagar där vi i KD gärna ser planer för både förskola och äldreboende (gärna närliggande), men ännu mer behövs framöver. KD ser en mix av aktiviteter som gör att vi kan lyckas med tillväxten.

I förra valet 2018 var Kristdemokraterna det ledande partiet i arbetet för att behålla brandstationen i Borensberg. Och det lyckades! Småbåtsplatserna är nu äntligen på gång – lediga småbåtsplatser är också ett viktigt inslag för en ort som Borensberg och en sjöstad som Motala!