Vem försvarar rättssäkerheten?

När alla ropar efter hårdare tag hamnar de misstänktas rättigheter lätt i skymundan.

20 mars 2020 05:00

Sverige är världens bästa land att bo i. Här står rättsstat, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter högt i kurs. Det är andra som ska lära av oss, och inte vice versa. Om man ska tro oss själva alltså. I ett reportage från tankesmedjan Timbros nätmagasin Smedjan (26/2) ifrågasätter skribenten Adam Danieli denna självbild.

Sverige har till skillnad från nästan alla andra länder som kan betraktas som rättsstatliga demokratier ingen begränsning på hur lång tid man får sitta häktad, tvärtemot både Europarådets och FN:s kritik och rekommendationer. För några år sedan satt en person häktad i 1 406 dagar utan rättslig prövning i domstol. Av dessa var 1 000 dagar förenade med 22 till 23 timmars total isolering i cellen. Det är rekord, men omkring 500 personer per år sitter häktade i mer än ett halvår enligt BRÅ.

En häktescell är inte större än tio kvadratmeter. Isoleringens effekter är väldokumenterade enligt BRÅ och likställs inte sällan med tortyr. Trots det verkar de rättspolitiska talespersonerna för Sveriges största riksdagspartier knappast brydda. Johan Forssell signalerar att fler och yngre ska i fängelse. Morgan Johansson vill inte ens vill kommentera häktningsstiderna.

Det är symptomatiskt för en svensk samtid präglad av spirande brottslighet att politikerna vill ställa sig “på brottsoffrens istället för på gärningsmännens sida”. Som om det nödvändigtvis skulle finnas en motsättning. Men när alla ropar efter hårdare tag hamnar de misstänktas rättigheter lätt i skymundan.

För hur många politiker har de senaste åren egentligen tänkt tanken: Vad gör det egentligen med en minderårigs vilja att återanpassa sig till samhället av att oavbrutet tillbringat månader under tortyrliknande förhållanden utan rättegång? 

Frågan förtjänar att ställas när nu M, KD och SD har öppnat upp för så kallade ungdomshäkten att sätta minderåriga misstänkta förövare i. Är de verkligen fler och längre vistelser i dessa hälsofarliga miljöer dessa ungdomar – och för den delen Sverige – behöver?

Antalet anmälda brott har i många kategorier ökat de senaste åren. Att minska brottsligheten i är i grunden en rättssäkerhetsfråga. Men det är kortare häktningsvistelser faktiskt också. (Liberala nyhetsbyrån)

Pontus Almquist

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktionen

Ämnen du kan följa