Varför motarbetas jägarna?

9 september 2019 05:00

Älgjakten är igång. Hundratusentals jägare har eller ska snart bege sig ut i skogarna. Det gör de, tyvärr, som en ansatt grupp. Den senaste tiden finns flera uppmärksammade fall där djurrättsaktivister på olika sätt försökt sabotera jakten. I slutet av juli förstördes exempelvis hundratals jakttorn runt om i Sverige (Aftonbladet 31/7).

Men jägare och sportskyttar motarbetas också av både regeringen och polismyndigheten. När regeringen nu ska implementera EU:s vapendirektiv går man i flera fall längre än direktivet kräver, exempelvis i fråga om magasinreglering. Det stötte på patrull i riksdagen, men har ändå inte lett till att regeringen backat från överimplementeringarna.

Polisen, som i flera år obstruerat licensgivningen för jaktvapen som godkänts av Naturvårdsverket, har nu tagit ytterligare steg. I sin uppdatering av föreskrifterna för skjutbanor försöker man införa begreppet “tillfällig skjutbana” i syfte att utöka regleringen och kontrollen av övningsskytte. Förslaget skulle innebära stora praktiska svårigheter för vissa skyttegrenar och att så kallade jaktstigar, där jägare övar på tavlor i skogen för att göra skyttet mer realistisk, behöver inspekteras av polisen för att bli godkända.

Jaktstigar som anordnas av ideella krafter med små eller obefintliga medel skulle alltså bli föremål för en omfattande byråkrati. Varför? Olyckor och tillbud i sammanhanget är obefintliga, vilket även polisen själva tvingats konstatera. Företrädare för polisens rättsavdelning har pratat om “osäkert skytte” i svepande ordalag. Anser de att polisen har för lite att göra? Att myndighetens knappa resurser bäst används för att inspektera de hundratals övningsbanor som byggs inför jakten?

Förslaget har fått hård kritik från såväl jaktförbunden som från riksdagsledamöter från flera partier. Experter pekar på att “tillfällig skjutbana” inte existerar inom svensk rätt, utan är något polisen hittat på för att utöka sina befogenheter. En skjutbana är i svensk lag definitionsmässigt en permanent anläggning.

Polisen visar dock inga tecken på att vika sig. Den kritikstorm som förslaget på föreskrifter mötte i våras ledde mest till kosmetiska förändringar – precis som regeringens ändringar efter att riksdagen satt stopp för vapendirektivet. Vid den här tiden nästa år finns stor risk att Sveriges jägare får gå ut i skogen med fler regler, mer krångel och mindre övning i ryggsäcken. (LIberala nyhetsbyrån)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Broman