Tio år med lokala ledare

10 april 2019 05:00

I exakt tio år har undertecknad haft förmånen att regelbundet få agera lokal ledarskribent i MVT. Det är ett mycket hedrande och ansvarsfullt uppdrag som har fört med sig fördjupad kunskap och många reflektioner. Samtidigt är det ett uppdrag som inte alltid är lätt, eller ens lätt att förstå sig på.

I lördags bjöd MVT:s chefredaktör Mats Bengtsson på en krönika där han klargjorde tidningens utgångspunkt i bevakningen av omvärlden och de grundläggande journalistiska principer som styr. Denna gång är det ledarskribenten som ger dig som läsare en motsvarande reflektion kring tidningens andra roll. Den politiska.

Att vara ledarskribent är ingen journalistisk roll. Till skillnad från i den journalistiska gärningen är uppdraget för en ledare att uttrycka välgrundade politiska åsikter och att reflektera kring omvärlden på ett friare sätt. Ibland tangerar innehållet det journalistiska, men det är inte grundsyftet.

MVT är oberoende liberal. Smaka på uttrycket en stund. Det handlar inte om partipolitik, det handlar om att ha en ideologisk utgångspunkt i analysen.

Inte minst i dessa tider då ordet liberal används som ett skällsord eller på ett felaktigt sätt av en stor skara människor får liberaler ta emot mycket skit. Den som är liberal tolererar det, eftersom åsiktsfrihet och yttrandefrihet är heliga grundprinciper som måste tas hänsyn till. Det finns förvisso alltid avvägningar kring gränsdragningar av hur långt friheterna sträcker sig, men principerna finns alltid där som ledstjärnor.

Liberalismen är vacker. Den positiva tron på människans egen förmåga och de grundläggande friheterna i kombination med ett ansvar för det gemensamma är en utgångspunkt som alla borde kunna ställa sig bakom. Så är dessvärre inte fallet. Liberalismen i dag hotas från flera håll och har på ett sätt i det närmaste segrat ihjäl sig och behöver återuppstå som någonting nytt.

Som ledarskribent är återkoppling från läsarna välkommen, oavsett om den har en positiv klang eller en mer kritisk ton. Att vara lagom är generellt inte någonting dåligt, i många fall är det tvärtom bra. I fallet ledare blir budskapet däremot lätt intetsägande och oengagerade om ämnen inte vågar vridas och vändas på, om det endast stryks medhårs. En ledare ska på ett konstruktivt sätt kunna kritisera och provocera för att driva förändring.

Inte sällan framförs kritik kring att alldeles för få positiva saker lyfts fram. Sett till innehållet är det ingen rättvisande bild av verkligheten, även om det subjektivt kan uppfattas så. Skälet är att texter av mer kritisk karaktär lättare sätter sig på minnet och präglar bilden.

Under 2019 har bland annat följande ämnen avhandlats i MVT:s lokala ledare: positivt ledarskap hos Solfjäderstaden, skoldemonstranterna som är 2010-talets legendarer, nyttiga ferieplatser för gymnasieungdomar, att fler män står upp för jämställdhet, Motala kommuns framgångsrika arbete inom fritidsområdet, Vadstena kommuns lyckosamma satsning på kultur, Lalandias framskridande process och det smarta med att bo på landsbygden.

Kära läsare, fortsätt att engagera dig! Bli glad, bli förbannad, bli ledsen och hör av dig med dina känslor och dina argument. Nu påbörjar vi nästa decennium tillsammans.

Tobias Josefsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!