Ledare Motala kommun, vi har ett resultat! Ett resultat som några har fasat inför, medan andra har längtat intensivt efter den förändring som vi nu ser framför oss. I denna första analys av valresultatet i Motala kan det konstateras att det finns en stor vinnare, men framför allt en stor förlorare.

Vi börjar med det tråkiga, åtminstone sett ur förlorarens ögon. Att Socialdemokraterna visar upp kommunvalets överlägset största negativa förändring med en nedgång på elva procentenheter är vid det här laget ingen nyhet, utan snarare ett för deras del bistert faktum. Det är ett rött haveri som visas upp om man jämför med hur maktbalansen tidigare har sett ut.

Moderaterna är nämligen på andra sidan den uppenbara vinnaren utifrån valnattens resultat. Partiet ökar med tre mandat i fullmäktige och landar på 15. I och med att S tappar hela sex mandat har de i sammanhanget ”bara” 17 kvar, vilket gör att det skiljer två mandat i stället för de tidigare elva mellan de två stora partierna. Det är i praktiken en gigantisk förändring, inte minst när det gäller att skapa ett fungerande styrande lag.

Vad beror då förändringen på? Socialdemokraternas toppnamn Camilla Egberth är av naturliga skäl mycket försiktig med att dra några slutsatser i det här läget. Det ska hon vara, inte minst med tanke på att partiet tappar rejält i princip överallt, både i valet till riksdagen och i Östergötland. Partiet lokalt har kämpat i motvind på grund av omvärlden, men tappar därtill ännu mer på grund av sitt eget agerande under de senaste åren. Även Miljöpartiet straffas hårt.

Någonting annat än misslyckanden kan man inte säga att exempelvis processerna kring nedläggningen av Godegårds skola, köpet av byggnader från Piraterna, skenande kostnader för Drottningplan och alla chefer som har lämnat är. Det finns även mer därtill som sannolikt irriterar väljarna, bland annat diskussionerna kring aktivitetshallen och hur vägunderhållet sköts. Oavsett om det är rättvisande eller inte har det påverkat negativt.

Kommunfullmäktige i Motala har 57 mandat, vilket innebär att det behövs 29 för att nå majoritet. Alliansen ökar till 26 mandat (+5) och Solidariskt Motala tappar till 23 (-7). Som vågmästare utifrån detta återfinns Sverigedemokraterna med sina 8 (+2).

Att Alliansen kommer att försöka ta makten borde vara givet utifrån hur pass samspelta de är, men hur kommer de att lyckas hantera utmaningen att nå en majoritet för besluten och därmed undvika risken för tunga nederlag kring budgetar och andra viktiga frågor? Vi har en situation med svåra förhandlingar framför oss, inte helt olikt det läge som finns på riksplanet.

Ledarsidan funderade tidigare under 2018 kring hur den nya tvåprocentsspärren skulle kunna komma att påverka utfallet i kommunvalen. Nu har vi facit framför oss och kan konstatera att nykomlingen Trygghetspartiet trots sina 1,3 procent på valnatten inte får något mandat i fullmäktige. Även i Vadstena fick spärren en påtaglig betydelse, vilket vi återkommer till senare i veckan.

Tobias Josefsson

Valnattens resultat i Motala

Socialdemokraterna 17 mandat (-6)

Moderaterna 15 (+3)

Sverigedemokraterna 8 (+2)

Centerpartiet 4 (+1)

Liberalerna 4

Vänsterpartiet 4

Kristdemokraterna 3 (+1)

Miljöpartiet 2 (-1)