Släpp biogaspriset fritt

24 augusti 2019 05:00

Det är hög tid att avskaffa den ologiska prissättningen av biogas, som i dag är helt beroende av priset på fossila bränslen.

En av de mest grundläggande saker som ekonomer får lära sig under utbildningen är hur samspelet mellan utbud, efterfrågan och prisnivå generellt fungerar för en viss vara. Låt oss studera ett illustrerande exempel i form av pappersmuggar.

Om fler tillverkare ger sig in på marknaden ökar utbudet, vilket gör att priset för konsumenten sjunker. Om efterfrågan för pappersmuggar ökar från konsumenterna kommer priset att öka. Detta är några av de centrala styrmekanismerna inom prissättning av knappa resurser, det vill säga varor som vi inte har obegränsade mängder av.

Ibland sätts dessa mekanismer ur spel av ett eller annat skäl. Det kan handla om att det endast finns en säljare i ett monopol, några få samverkande säljare i ett oligopol eller endast en köpare i en monopsoni. I dessa fall är det i stället aktören med makten som har förmånen att ensidigt sätta priset på varan, i det här fallet pappersmuggar.

Vad händer om de säljare som självmant kan bestämma priset på pappmuggar väljer att sätta priset till 85 procent av priset för miljöfarliga plastmuggar? Priset kommer då att vara helt oberoende av både utbud och efterfrågan på pappmuggar, utan i stället vara helt låst till prisutvecklingen för plastmuggar.

Om staten väljer att lägga på stora miljöavgifter för att minska konsumtionen av plastmuggar kommer det därmed också påverka priset uppåt för de miljövänliga pappmuggarna. Känns det logiskt för dig som miljömedveten konsument?

Just denna situation råder i dag för miljövänlig biogas, ett lokalproducerat bränsle med en stor potential inför framtiden. Prissättningen är nämligen konstruerad på ett sådant sätt att priset ska vara ungefär 85 procent av priset för bensin. Kriser med stigande oljepriser påverkar alltså i väldigt hög grad även biogaspriset, trots att det inte finns något logiskt samband däremellan.

I takt med att oljan blir allt dyrare och samhället behöver ställa om till andra typer av bränslen är det nödvändigt att denna prissättningsmodell skrotas. Den kan ha haft ett motiverat syfte initialt för att ge en stabil prisnivå och relevanta intäkter till en bransch i en uppstartsfas, men vi är nu förbi det stadiet.

Prissättningen som råder i dag är en överenskommelse inom branschen, ett oligopol med både stora aktörer som Eon och Aga i spetsen och mindre aktörer som lokala Svensk Biogas i Östergötland. Det är förvånande att debatten om kopplingen till priset på fossila bränslen inte har varit mer högljudd och att Konkurrensverket har varit så tillåtande, men det kan vara på väg att ändras.

Det krävs många olika saker för att vi som samhälle ska kunna ställa om till en hållbar konsumtion, inte minst inom transportsektorn. Därför är det hög tid att på allvar arbeta för ett avskaffande av biogasens ologiska priskoppling till oljan. Det skulle kunna stimulera fortsatt utveckling av marknaden för biogas, samtidigt som skattehöjningar på fossila bränslen inte skulle drabba miljövänliga bränslen negativt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Josefsson