Risk för politiskt kaos i Motala

21 augusti 2019 05:00

Måndagen den 26 augusti är det dags för sammanträde i Motalas kommunfullmäktige. På dagordningen återfinns budgeten inför nästkommande verksamhetsår. Det innebär att det är en politisk högtidsdag, eftersom budgeten är det enskilt viktigaste beslutet som varje år tas för en kommun.

Budgeten talar om hur medborgarnas med tvång rekvirerade pengar ska fördelas utifrån det som är bäst för medborgarna i stort. Att sätta prioriteringar mellan olika områden, ivrigt uppvaktade av intressegrupper av varierande karaktär, är ett minst sagt digert arbete som bland annat färgas av ideologi och opinion.

Att ansvara för ett sådant beslut förpliktigar och kräver eftertanke av samtliga politiker i fullmäktige, inte enbart den lilla grupp personer som arbetar mer intensivt med frågorna i kommunstyrelsen, som gruppledare och/eller som politiska sekreterare.

Varje enskild ledamot har fått en röst tilldelad av väljarna, oavsett övriga uppdrag. Inte minst i det läge som Motala kommun befinner sig i, med en styrande minoritet i form av Alliansen Motala, är detta en mycket viktig utgångspunkt. Varje röst räknas och varje parti kan göra skillnad på marginalen.

Hur mycket kostar förresten den politiska verksamheten i en kommun och vad är demokratin värd i reda pengar? Kommunfullmäktige har i Motala en budget på ungefär tre miljoner kronor per år, av totalt två och en halv miljard. Det är lite drygt en tiondels procent av budgeten och även om det inte är en klockren indikator på omfattningen ger det ändå ett hum om storleksordningar.

Även om kostnaden för politiken är låg kan den också effektiviseras, precis som övrig kommunal verksamhet. Att exempelvis ha ett eftermiddagsmöte för budgetsammanträden är dyrt, eftersom det innebär att många ledamöter och ersättare kommer att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Orsaken är att de måste ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att delta i det politiska arbetet.

Med tanke på att budgetsammanträden har en förmåga att dra ut på tiden, beroende på livlig aktivitet i debatterna, är det trots den ökade kostnaden rimligt att starta under eftermiddagen. En strypt debatt skulle nämligen också kosta på sikt. Att inte ge politiker rimliga förutsättningar att sköta sitt uppdrag innebär sannolikt fler dåliga politiska beslut, som i sin tur kan kosta medborgarna stora summor pengar.

Att Sverigedemokraterna har hotat att rösta på Solidariskt Motalas budgetförslag som ett drag i maktspelet tillför en pikant krydda till det politiska skådespel som nu pågår inför öppen ridå. Som bekant livesänds sammanträdena föredömligt nog via nätet, vilket gör att ännu fler har möjlighet att faktiskt ta del av det som beslutsfattarna säger och se hur de röstar.

Mötet kommer denna gång att bli extra intressant att följa. Kommer S, V och MP att undvika att rösta på sitt eget budgetförslag för att inte ge vågmästaren makt? Om inte, kommer då Alliansens budget att falla till förmån för de rödgrönas? I så fall finns risken att ett politiskt kaos bryter ut i Motala, mitt i det viktiga arbetet med att få ekonomin under kontroll inför framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Josefsson