Ledare Politik och offentliga verksamheter är knepiga områden, där det kan vara svårt att skapa delaktighet på riktigt. Det är en ädel konst, men även de mest kreativa och kompetenta krafterna har en förmåga att missa målet när budskapet ska förmedlas.

I både Motala och Vadstena pågår just nu processer med förändringar av offentliga miljöer i stadskärnorna, särskilt med de centrala torgen i fokus. Motala har under vintern och våren genomfört en arkitekttävling, där bidraget ”Sjöstadens gröna sluss” stod som vinnare. Vadstena är på sitt håll mitt inne i slutfasen för Rådhustorget och Apotekstomten, där fyra tävlingsförslag just nu är högaktuella och tävlar mot varandra om folkets gunst.

Det är välkommet att kommunerna på det här sättet utmanar olika aktörer och skapar en kreativ miljö som kan väcka många olika tankar till liv. Det uppmuntrar också näringslivet och medborgarna att på olika sätt delta i det offentliga rummets utformning.

När det gäller delaktigheten ur ett större perspektiv brister det däremot i framställningen av de olika alternativen. Bidragen är säkerligen varierande till sin karaktär och har garanterat mängder av intressanta idéer i sig, men de är dessvärre väldigt svåra att ta till sig för en utomstående betraktare.

Det är över lag ett spretigt intryck som möter den intresserade medborgaren som försöker ta del av tävlingsbidragen. Olika sorters kartor, översiktsbilder, illustrationer, sprängskisser, perspektivbilder, 3D-modeller och annat blandas i ett sammelsurium som är svårt att ta till sig.

Därtill finns det kompakta textstycken med en för liten textstorlek och underliga bildval. Framsidan för det vinnande bidraget i Motala visar ett i det närmaste öde och kalt torg utan liv, rörelse och kommersiell verksamhet. Stora delar av bidragets innehåll har samma karaktär. Det är knappast den målbild som fanns från politikerna när det gällde att skapa en mötesplats. Hur kan en illustration missa målet så kapitalt när det första intrycket sägs vara så viktigt?

Till arkitekternas försvar ska det delvis sägas att beskrivningarna av alternativen inte främst är avsedda för allmänheten, utan är riktade mot personer som är mer insatta i förutsättningarna för respektive område. Kreatörerna levererar kanske vad som förväntas av dem, men nog borde det kunna finnas en större förmåga att på ett bättre sätt illustrera en målbild än mer eller mindre folktomma torg.

Även om ambitionerna i grunden kan vara goda och ingångsvärdena är lovande kan enkäter, undersökningar och olika former av medborgardialog komma att missa målet. Problemet i just detta fall uppstår primärt när redovisningar av olika tävlingsbidrag förs vidare i ett nästa steg utan att bearbetas till någonting mer lättsmält och tillgängligt.

Oavsett vilket har du alltså chansen att nu ta del av de fyra olika bidrag som är aktuella i fallet Vadstena. Lyft blicken, se förbi ledarskribentens kritiska tankar och bilda dig gärna själv en egen uppfattning. Redan i dag på kommunens hemsida, inom kort på InfoCenter i Vadstena.