Mycket skrik för lite ull

28 augusti 2019 05:00

Då var den till slut kommen. Dagen B som i ”budget”. Dagen B som i ett frågande ”blev det inte mer”? Det är en i det närmaste tom och lite snopen känsla som hänger kvar efter ett över sju timmar långt sammanträde.

Utanför fullmäktigesalen rådde högsommarvärme denna sena augustimåndag. Debatten fördes passande nog framför en bakgrund bestående av flaggor tillhörande Sverige, EU och FN. Motala kommun är en del av ett globalt sammanhang, där stora delar av budgeten och verksamheterna är direkt beroende av andra, externa faktorer än de lokala politikernas beslut.

Efter ett oklart valresultat hösten 2018 valde den sedan länge samspelta Alliansen Motala att ta över makten i minoritet. Lockelsen i att åter igen bryta det rödgröna styret och den aningen naiva tron att Sverigedemokraterna skulle hålla sig lugna vägde tyngre än risken för ett instabilt styre i kommunen. Allt detta vet den trogne MVT-läsaren.

De flesta hade nog förväntat sig att lugnet skulle hålla sig åtminstone lite längre än det knappa år efter valet som nu blev fallet. De senaste veckornas försnack inför fullmäktiges budgetsammanträde som ägde rum i måndags har ägnats mer åt det politiska spelet och olika kaosteorier än åt att diskutera vilka politiska sakförslag som faktiskt ställs mot varandra.

Sverigedemokraterna ville sätta press på Alliansen genom att använda sin vågmästarroll som påtryckningsmedel. Det är ett logiskt strategiskt agerande, men det aktiva hotet att rösta på Solidariskt Motalas oppositionsbudget klingade falskt, visade det sig. SD visste att de i så fall skulle rösta igenom en budget som enligt dem själva är dålig för Motala.

”Vi fightas in i det sista för våra förslag” kommenterade gruppledaren Johnny Karlberg i MVT:s debattprogram inför fullmäktigesammanträdet. Frågan är om väljarna anser att det verkligen infriades, i och med att partiet efter överläggningar valde att som brukligt är lägga ner sina röster och därmed släppa fram Alliansen Motalas budget. Var fanns fighten?

Mycket skrik för lite ull, sa Motalabon när hen klippte grisen. För en utomstående betraktare ser det ut som att Sverigedemokraterna höll ett högt tonläge och försökte bluffa sig till en starkare position än vad valresultatet har gett dem. På ena flanken stod Solidariskt Motala fast vid att lägga fram sin budget, på andra flanken stod Alliansen Motala och gjorde på motsvarande sätt. Båda sidorna synade bluffen.

Att döma av kommentarerna från SD efter att klubban hade fallit i fullmäktige har inte mycket konkret hänt. ”Jag tror att de har insett hur viktigt det är att ha samtal och att vi kommer överens", kommenterade Johnny Karlberg till MVT. Det påståendet har nog snarare försvagats efter måndagkvällens agerande, där det efter mycket skramlande med hot om kraftfulla åtgärder för att visa sin maktposition inte hände någonting.

Läsarna kan trots det vara helt lugna. Sverigedemokraterna kommer att komma tillbaka med förnyade krav på inflytande och makt utöver den nivå som väljarna har gett dem. Det är fullt tillåtet att göra så. Problemet är bara att det utifrån detta budgetbesluts agerande inte framstår som trovärdigt. Makttåget kan därmed redan ha lämnat Motalas perrong.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Josefsson