Låt alla få en värdig död

17 augusti 2018 05:00

I Sverige har du rätt att bestämma det mesta i ditt liv, men inte alltid hur du ska avsluta det. Motsatsen till det senare finns i Belgien, där en händelse nyligen ställde diskussionen om aktiv dödshjälp på sin spets.

I en rapport från CFCEE (juli 2018), som är den instans som reglerar dödshjälp (eutanasi) i Belgien, framkom att två barn fick dödshjälp under 2016 och 2017. Barnen var nio och elva år och levde enligt rapporten i ett “outhärdligt lidande”.

I Sverige är aktiv dödshjälp förbjudet. Läkarassisterat självmord, där en läkare exempelvis skriver ut en stor dos medicin i syfte att patienten ska ta livet av sig, är inte förbjudet men kan leda till att läkaren blir av med sin legitimation. En läkare får alltså varken vidta åtgärder eller underlåta att vidta åtgärder för att någon ska dö. Trots det är en majoritet av svenskarna positiva till dödshjälp (Novus/Kit 2017).

I allt fler länder, däribland Belgien, Schweiz, Luxemburg, Nederländerna, Kanada och flera delstater i USA är aktiv dödshjälp eller läkarassisterat självmord tillåtet. Oregonmodellen – “Death with dignity” lyfts ofta fram som ett gott exempel. Modellen innebär att personer med en sjukdom som leder till döden inom sex månader har rätt till assisterad dödshjälp. Patienten (som måste vara myndig och mentalt kapabel) ska bedömas av två läkare, och göra två ansökningar med 15 dagars mellanrum.

Många av de patienter som väljer att avsluta sitt liv är cancersjuka. I livets slutskede kan det vara svårt att äta eller prata. De har ont. Smärtstillande mediciner gör att många människor i princip ligger i dvala tills kroppen inte orkar mer. Att till varje pris hålla en människa vid liv, trots att livet blivit ovärdigt och plågsamt är inte medmänskligt. Att hjälpa en person avsluta sitt liv innan sjukdomsförloppet gått för långt är däremot att visa respekt för människors val och liv.

Därmed inte sagt att det saknas problem kopplat till eutanasi. Självklart ska dödshjälp inte ersätta en god palliativ vård. Inte heller är det självklart att människor som är psykiskt sjuka, ensamma eller deprimerade (som framkommit av vissa fall i Belgien och Nederländerna) ska få tillgång till aktiv dödshjälp. Det är också högst tveksamt, som i fallen från Belgien, om barn ska tillåtas besluta om de vill avsluta sitt liv.

Därutöver förutsätter dödshjälp att någon annan – det vill säga läkaren – antingen direkt eller indirekt ska ta ett liv, i de fall där personen är för sjuk för att göra det själv. Att tvinga läkare att ta liv när de utbildat sig till att rädda patienter är orimligt.

Men var tredje läkare är i idag positivt inställd till dödshjälp. I en rapport från Timbro föreslås att läkare som är villiga att utföra dödshjälp ska få möjlighet att läsa ett tillägg ovanpå läkarutbildningen för att på så vis bli certifierade i eutanasi. Det är rimligt.

Att avsluta livet innan en sjukdom gått för långt kan minska lidandet för både den sjuka och för anhöriga. Det är ett humant alternativ. (Liberala nyhetsbyrån)

Emma Jaenson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!