Ledare ”Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till välfärdsjobben” konstaterades det nyligen i en uppföljning av det personalpolitiska programmet i Motala kommun. Detta var en av många delar i den strategi som SKL har tagit fram till hjälp för kommunerna att möta rekryteringsutmaningen, det vill säga att lyckas få tag på kompetent personal som behövs för att klara av det offentliga uppdraget framöver.

Erfarenheten från en arbetsplats under praktik har betydelse för ett framtida yrkesval. Är upplevelsen dålig är sannolikheten låg att personen väljer yrket. Är upplevelsen bra finns inga garantier att personen väljer den aktuella banan framöver, men sannolikheten ökar åtminstone.

Även om kylan stundtals är bister och snön ligger vit här och var i länet är det nu dags för många ungdomar i våra kommuner att ge sig ut på jakt efter sommarjobb. Alla vill inte ha ett sådant, men många vill det och behöver därför anstränga sig för att hitta ett. Åtminstone om de själva har en aning om var de vill jobba och förhoppningsvis ser en koppling till ett framtida yrkesliv som vuxen.

Utgångspunkten för en liberal är att individens egen kompetens och förmåga står i centrum. Den som vågar och kan ta för sig genom att presentera sig, argumentera för sin sak och övertyga en arbetsgivare om att just den personen är rätt för en tjänst förtjänar platsen. Därefter är det upp till bevis när det ska levereras på jobbet.

Alla har dock inte denna möjlighet av olika skäl, vilket en liberal också ska ta hänsyn till. Ibland behöver människor råd och stöd av olika slag. Då ska samhällets olika institutioner finnas till hands för de viktiga delarna i livet. En av dessa är att få en relation till arbetslivet och en förståelse för vad som krävs av den som arbetar. Passa tider, ta ansvar, samarbeta, leverera, hantera misslyckanden och mer därtill. Detta är delar av en yrkeskompetens.

När det gäller de första stegen in i arbetslivet har kommunala feriejobb en roll att spela och det är nu högaktuellt för ungdomar i Motala och Vadstena att ansöka. Frågan om vilket urval som ska gälla för feriejobb som anordnas av kommuner är knepig och kan variera på olika sätt, främst rörande vilka åldrar eller årskurser som är aktuella för insatserna.

Ett annat sätt att göra urvalet skulle vara att titta på socioekonomiska grupper och ge stöd till personer som har högre risk att hamna i utanförskap. Det hade varit en insats som skulle kunna motverka segregation och klassklyftor i en framtid, men det är rent krasst inte tillåtet i dag. Det går att diskutera om det verkligen är rätt att så är fallet, utifrån aspekten att vissa grupper och individer har det avsevärt svårare än andra.

Här finns nämligen en motsättning mellan likabehandlingsprincipen som kommunerna måste förhålla sig till och det uppdrag som exempelvis skolan har att utgöra en kompensatorisk faktor i samhället. Vi får se hur regelverket ser ut i framtiden. Det kan mycket väl bli nödvändigt att tillåta diskriminering i det korta perspektivet för att motverka diskriminering i det längre perspektivet.