Bränslefrågan är komplex

15 maj 2019 05:00

Makten i att bemästra sociala medier har visat sig väldigt tydligt den senaste tiden. Nära en halv miljon medlemmar har samlats i gruppen Bensinupproret 2.0 på Facebook. Gruppen har även nått ut på bred front i gammelmedia. Det är en imponerande bedrift, som har fått extra energi i och med den sociala plattformens förändrade algoritmer kring visning av innehåll från just grupper.

Framgången visar hur det allt oftare fungerar i dag när politiska frågor lyfts separat i stället för i ett större sammanhang. De politiska partierna tappar generellt sett medlemmar, men det betyder inte att intresset för politik avtar. Engagemanget hittar i stället nya former, som är mer flyktiga och mer fokuserade. Det är en förändrad demokrati vi ser.

Oavsett hur imponerande denna nya typ av folkrörelser är och hur starka argumenten faktiskt kan vara utifrån den aktuella sakfrågan blir dessa enfrågerörelser problematiska. Orsaken är att de missar helhetsbilden och att politik handlar om avvägningar och prioriteringar mellan olika intresseområden.

Om varje politikområde som exempelvis äldreomsorg, barnomsorg, skola, polis, försvar, klimat, infrastruktur, djurhållning, religionsfrihet, idrott och så vidare endast hade diskuterats var för sig hade det varit väldigt lätt att hitta ett starkt stöd för att de var för sig skulle få mer resurser och större fokus. Problemet är bara att världen i praktiken inte fungerar på det viset.

Olika önskvärda saker måste ställas mot varandra och svåra val måste göras. I det aktuella fallet med en hög bränslekostnad är det ett sätt hantera de negativa utsläpp av växthusgaser som konkret hotar vår framtid. Kritik mot moms på skatt och en hög skattenivå kan vara relevant att framföra, men det måste göras utifrån ett sammanhang. Det finns skäl till att det ser ut som det gör.

Intressant är att Bensinupproret 2.0 redan har fått en motpol i form av Bensinupproret 3.0 – en annan grupp som har lockat till sig tusentals medlemmar på kort tid. Där försöker deltagarna att lyfta blicken och titta framåt. Fokus ligger här på lösningar utifrån en konstruktiv och till synes optimistisk diskussion om framtidens möjligheter. På ett avsiktligt provocerande sätt är utgångspunkten i stället att priset på fossila bränslen måste höjas.

Priset på bensin och diesel är definitivt en viktig fråga, framför allt för att den illustrerar skillnaderna i behov hos land och stad. Lösningen på det verkliga problemet är dock mycket knepigare än att bara justera literpriset på bensin och diesel. Det måste kosta att förorena, men framför allt måste fokus ligga på att minska onödiga utsläpp och att hitta hållbara lösningar för både nuet och framtiden.

Det finns åtgärder som på vägen dit skulle kunna kompensera för den höga prisnivån, exempelvis förändrade reseavdrag som kan göra skillnad för många på landsbygden. Mer kraft borde läggas på att hitta bättre fördelningsmodeller och konstruktiva lösningar, i stället för att ensidigt protestera mot att det är för dyrt att förbruka fossila bränslen. Världen är mer komplex än så.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Josefsson