Beskt avsked i Vadstena

15 juni 2019 05:00

Hur står det egentligen till med det politiska klimatet i Vadstena? Det är en motiverad fråga att ställa sig efter att oppositionens valde företrädare Camilla Westling (C) hastigt har valt att lämna alla politiska uppdrag, med hänvisning till dålig intern partikultur och svårigheter i det kommunala politiska livet.

I mars 2018 kunde MVT:s läsare ta del av en längre intervju med Centerpartiets då nytillträdde ordförande Camilla Westling, som berättade om sina tankar kring framtiden i Vadstenas politiska liv. Med en bakgrund som drivande aktör inom landsbygdsfrågor var intrycket att hon hade hittat rätt och trots att en ålder på 44 år inte var särskilt ungt medförde hon ändå en föryngring i politiken.

Hennes förhoppningar var i det läget stora om en positiv framtid. Viljan att hitta nya grupper av människor att rekrytera politiker från var tydlig, likaså de optimistiska orden om att politik kan vara roligt och engagerande.

Det stod också väldigt klart att hon hade en stark vilja att arbeta för att föryngra politikerkåren och förbättra dialogen med medborgarna i allmänhet, utifrån tanken att politiken bättre skulle spegla samhället. Tankegångarna var mycket kloka, eftersom de helt enkelt är korrekta och nödvändiga för att demokratin ska kunna behålla sin legitimitet i ett samhälle vars politiska samtal blir allt mer snuttifierat och polariserat.

Ironiskt är det därför att hon nu drygt ett år senare berättar att hon lämnar samtliga lokala och regionala politiska uppdrag, samtidigt som förslagen om att avskaffa allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige och att avskaffa medborgarförslagen i Vadstena kommun läggs fram. De fromma förhoppningarna om en positiv framtid har fått ett abrupt slut.

Skälen för att sluta uppges vara att det har varit svårt att vara kvinna och yngre inom det egna partiet och i kommunpolitiken som helhet i Vadstena. Låt innebörden sjunka in en liten stund. Även om generaliseringar ska göras med försiktighet och alltför långtgående slutsatser inte ska dras av ett enskilt fall är beskrivningen minst sagt besvärande, främst för Centerpartiet i Vadstena men även för övriga politiker i kommunen.

Den läsare som har gott minne kommer ihåg det rabalder som uppstod i samband med att just Camilla Westling efter valet i höstas valdes till andre vice ordförande i kommunstyrelsen, Det gjordes möjligt efter att majoriteten valde att blanda sig i oppositionens val av företrädare.

Utifrån det kan man anta att det politiska klimatet vissa partier emellan har varit mycket frostigt, vilket potentiellt kan ha bidragit till Westlings beslut. Att vara oppositionsråd är en tuff och stundtals ensam uppgift. Om personen inte ens känner ett stöd inom det egna partiet kan situationen därför bli ohållbar, vilket kan vara fallet här. Det vore högst mänskligt om det är så.

Som utomstående betraktare återstår nu endast att på ett medmänskligt sätt önska Camilla Westling lycka till i det fortsatta livet utanför den politiska arenan. Samtidigt lämnar utträdet en mycket besk eftersmak som kommer att dröja kvar länge i Vadstenas politiska liv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Josefsson

Ämnen du kan följa