Älskade, hatade PBL

31 augusti 2019 05:00

Denna gång är ledarämnet planer. Det handlar dock inte om planer i stil med Charles-Ingvar ”Sickan” Jönssons historiska skapelser. Det handlar i stället om någonting betydligt mer jordnära, osexigt och byråkratiskt som planer utifrån den lydelse som finns i plan- och bygglagen (PBL).

Den person som funderar på att ge sig in i politiken eller på annat sätt är intresserad av att påverka ett samhälles utveckling kanske inte inser det, men att förstå just plan- och bygglagen är av central betydelse. Denna reglerar nämligen mark, vatten och byggande. Den gör det genom att styra hur inte minst kommuner ska agera med verktyg som detaljplaner och bygglov i centrum.

Enligt Boverket är syftet med lagen att ”med hänsyn till den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden”. För en liberal är det ett vackert formulerat syfte, eftersom betydelsen av individens frihet är tydligt placerad och återfinns i kombination med en social aspekt.

Lagen ger också berörda individer möjligheten till delaktighet när det gäller exempelvis en översiktsplan eller ett bygglov. Ur en demokratisk synvinkel är detta korrekt, eftersom just individens frihet kraftigt skulle kunna begränsas utifrån planer hos en kommun eller en granne. Att oönskat få en tio meter hög mur i sitt söderläge på tomten eller att få en tung industri inpå knuten kan ha mycket stor påverkan.

Vem är då enligt PBL berörd av ett ärende, låt säga ett bygglov för en mur? Att grannar i närområdet berörs är givet, men var dras gränsen? Skulle återkommande besökare kunna påverkas? Föreningar, företag? Det är många gånger svårt att avgöra och/eller att få kontakt med alla som skulle kunna anses vara berörda. Därför ligger inte ansvaret för att fråga de berörda hos den som söker bygglov, utan i stället hos kommunens byggnadsnämnd. Det blir mer rättssäkert och konsekvent.

Det finns också en rätt att överklaga ett kommunalt beslut, men även här kommer begreppet berörda in i handlingen. I fallet Motala och Lalandia har en klar majoritet av de protester som inkommit till Mark- och miljödomstolen förklarats ogiltiga, just eftersom de kommer från personer som enligt lagen inte anses vara berörda. Vem som helst kan inte sätta stopp för någon annans planer. Det är bra. Det är nämligen också en del av att värna individens frihet.

Det går att resonera en lång stund kring PBL med dess förtjänster och brister, men om du själv vill vara en del av dess processer har du chansen just nu. Vadstena kommun har nämligen två olika samråd igång när det gäller översiktsplaner, dels för en ny vårdcentral och dels för ett bostadsområde i norra delen av tätorten. Ta del av planerna, begrunda och tycka till om dem. Samråden pågår fram till 6 september, mer information finns på kommunens hemsida.

Avslutningsvis är det på sin plats att poängtera att det verkligen inte är fel av någon att tycka att PBL är engagerande, sexig och högintressant. Som liberal omfamnas en variation av preferenser, eftersom det är en del av det som gör oss till de mänskliga varelser vi är. Älska PBL om du vill! Hata PBL om du vill!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Josefsson