Insändare Idag vet vi att biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system, biologisk mångfald bidrar även till en ökad motståndskraft i ekosystemen.

Agenda 2030 utgör ett värdefullt ramverk för ett utökat internationellt arbete och här i Sverige arbetar vi efter Agenda 2030 och de globala målen.

Mål 15 handlar om ekosystem och biologisk mångfald.

Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart brukade skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer.

Tekniska nämnden har utsett nio nya arter till kommunala ansvarsarter. Tanken är att Motala kommun ska satsa extra för att skydda dessa arter och deras livsmiljöer.

Arterna som har valts ut finns ofta i naturmiljöer som inte längre är så vanliga på grund av förändrat jordbruk eller exploatering.

Sedan 2010 har vi trumgräshoppan som kommunal ansvarsart. Nu har det tillkommit nya växt- och djurarter. Dessa är stortapetserarbi, vedtrappmossa, toppjungfrulin, gammelekslav (blyertslav), kalkkärrsgrynsnäcka, ängshök, svarthakedopping, slöjröksvamp och flodnejonöga.

Vi i Miljöpartiet arbetar för nästkommande generationer. Vi vill ta ansvar för vad vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn. Vi arbetar ständigt med förbättringar av ekosystemet och den biologiska mångfalden.

Helene Jareblad