Vad är planen för Platen?

13 augusti 2019 05:00

Genom media har vi fått reda på att kommunens politiska styre vill genomföra stora förändringar av det kommunala bostadsföretaget. Man vill omvandla stiftelsen till aktiebolag, börja bygga bostadsrätter istället för hyresrätter och man vill sälja 1 400 lägenheter av Platens bestånd.

Det verkar som de styrande tycker att det mesta med Platen är fel. Någon förklaring ges emellertid inte. Kanske finns det ingen. Men det skapar naturligtvis oro hos personal och hyresgäster och kanske hos andra medborgare också eftersom Bostadsstiftelsen Platen är en av kommunens främsta tillgångar.

Om man menar allvar med omvandlingen till aktiebolag är det lämpligt att inleda med att skaffa fullständig försäkran om att den nya juridiska personen inte behöver betala stämpelskatt. För det är nog inte gångbart att tala om för medborgarna att de skall betala 80–90 miljoner i stämpelskatt för något de redan äger.

Innovationen att låta Platen bygga bostadsrätter är märklig. Under flera år har Riksbanken varnat för hushållens höga skuldsättning, riksdagen har lagstiftat om två amorteringskrav och lagt restriktioner på bankernas utlåning för att dämpa ökningen av hushållens skulder. Även OECD har flera gånger varnat för den höga skuldsättningen hos hushållen i Sverige. Ändå tycker tydligen Alliansen att det ingår i den kommunala kärnverksamheten att förse bostadsmarknaden med fler spekulationsobjekt som ökar hushållens skuldsättning.

Om Platens företagsledning föreslagit en försäljning av 1 400 bostäder för att det var nödvändigt, så är det en sak. Men när företagets styrelseordförande i MVT presenterade en sådan försäljning framgick inget sådant motiv, tvärtom var det tydligt att det handlade om den vanliga borgerliga politiken för privatisering av offentlig egendom. Kanske var det här bara första steget i en större styckning av Platen. I så fall har man inget lärt av exemplet Stockholm, där borgerliga politiker, i nyliberal anda, lyckats avyttra större delen av allmännyttan och därmed också totalhavererat stadens bostadssituation.

Så som bostadsbranschen fungerar idag är det dessutom sannolikt att en presumtiv köpare skulle börja ”renovera”, höja hyrorna och sedan sälja vidare till någon som skulle börja ”renovera”, höja hyrorna och sedan sälja vidare till någon som …

Så har Alliansen en gemensam för plan för vilka uppgifter ni anser att kommunens bostadsföretag skall ha i den framtida utvecklingen av Motala?

Kaj Persson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!