Insändare "Stärk skyddet för naturen" var rubriken på en insändare i MVT den 21 maj. Föga förvånande är den skriven av företrädare för Miljöpartiet.

Ur kommunprogrammet från 2014 står bland annat "Motalas unika naturområden ska skyddas mot exploatering … hänsyn tas till den biologiska mångfalden."

Vad är orden värda i verkligheten?

Alla politiska partier i kommunen, inklusive Miljöpartiet, står bakom privatiseringen och försäljningen av värdefulla naturområden i Varamon till det danska företaget Lalandia A/S.

På 318 500 kvadratmeter ska byggas 550 turistbostäder, flera hotell, restaurang, parkeringar samt ett vattenlekland. Att Lalandia ska investera en miljard i Motala är dessutom helt felaktigt. Lalandia har erbjudits att köpa marken till underpris och sälja den dyrt för att med vinsten finansiera bygget av sin aquadom.

Lalandia har inget eget kapital för att kunna uppföra aquadomen, den finansieringen står Varamons naturvärden för. Stugorna kommer att säljas till kapitalstarka köpare, som stoppar hyresintäkterna i egen ficka. Motalaborna blir av med Varamon till förmån för en sönderexploatering som utarmar den biologiska mångfalden och slår sönder befintliga ekosystem.

Har man inom Miljöpartiet tagit del av miljökonsekvensbeskrivningen för projekt Lalandia? I den står det att en etablering får betydande miljöpåverkan (sid 97). Känner inte Miljöpartiet till relevanta fakta? Dessutom har kommunens egna ekologer utfört naturvärdesinventeringen, vilket är högst anmärkningsvärt med tanke på att de är drivande part i målet. En inventering som för övrigt är mycket lågt satt.

På många turistorter slår myndigheterna larm om massturismens negativa miljöeffekter. Miljöpartiet har inga invändningar mot detta utan vill satsa på ett turistkoncept som bidrar till en negativ klimatpåverkan. Årligen väntas cirka 650 000 turister, de flesta bilburna, varför etableringen medför ökade koldioxidutsläpp.

En viktig aspekt i dessa tider av klimatförändringar är att den strandnära tallskogen i Varamon är hotad. Många värdefulla träd kommer att avverkas, vilka skulle ha sänkt temperaturen och motverkat global uppvärmning. Syftet med detta är att Lalandia vill ha bättre sjöutsikt till sina stugägare.

Miljö- och klimatfrågor bör stå över kortsiktiga politiska beslut. Politiker i allmänhet har inte tillräcklig kunskap om farorna för miljön. Vi anser att Varamons unika naturvärden ska gå före en hårdexploatering med kommersiella intressen. Var finns Miljöpartiets protester? Dubbelmoral?

I debattartikeln står: "det lokala naturvårdsarbetet ska även fortsättningsvis vara ambitiöst och utvecklas i positiv riktning".

Miljöpartiets ställningstagande i denna viktiga fråga är också en fråga om trovärdighet.

Anna Gustafsson

Varamons vänner