Utveckling tack vare Lalandia

26 juli 2019 05:00

Svar till ”Utveckling utan Lalandia”.

Många av verksamhets-/aktivitets-förslagen i insändaren är bra, men många av dem finns redan i blygsam skala eller har funnits men tvingats lägga ner. Detta på grund av att Sveriges säsong för olika utomhusaktiviteter är för kort för att skapa lönsamhet på en lokal/regional nivå, samt att kundunderlaget är för litet.

Lalandia är den dragare vi behöver som kommer skapa ett bättre kundunderlag i både volym och säsongsförlängning, så att alla dessa lokala satsningar möjliggörs och kan bli framgångsrika och livskraftiga. Detta är anledningen till varför lokala entreprenörer är positiva och glada för att Lalandia kommer till Motala. Det ger oss möjligheten att göra alla dessa satsningar (och mer därtill) som vi längtar efter att göra, men inte kan få någon lönsamhet i idag.

Att kommunen skall vara någon slags del-entreprenör tillsammans med näringslivet är sällan lyckat. Det stjäl resurser från kommunens viktiga kärnverksamheter, och det skapar en konstgjord andning till verksamheter vilket minskar drivkraften hos dessa om de hela tiden räddas av våra skattepengar. Dessutom skapar det konkurrensproblem, där vissa verksamheter är ”inne” och får stöd medan andra hamnar utanför eller rent av aldrig blir till.

Kommunen ska stödja näringsliv genom att skapa förutsättningar, bygga rätt infrastruktur etcetera. Detta är precis vad som görs i detta fall, och det är precis vad kommunen ska fortsätta göra. Investera i saker och planer som underlättar för det lokala näringslivet att kunna bli framgångsrika.

Tänk på att Lalandia också hör till det lokala näringslivet så snart som de får påbörja sina byggnationer. De verkar här, det drivs och sköts av anställda som bor och lever här, och de är en viktig partner som drar besökare hit.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Janne William Företagare, entreprenör och fritidspolitiker (M)