Trafikomläggning till vilken nytta?

Gångfartsområde fungerar inte, de flesta bilar klarar inte att köra i 7 km/h, menar insändarskribenten Rolf Magnuson.

1965 var det alltid mycket trafik i centrum i Motala. 1965 var bashastigheten 50 km/h inom tättbebyggt område. Trafiken flöt bra och Kungsgatan framför Statt öppen. Jag såg aldrig några olyckor där.

Men 2020 är det helt plötsligt farligt att köra där, trots mycket mindre trafik. Då beslutade politikerna att göra om på Repslagaregatan. Man införde något som heter gångfartsområde. Fordon får på dessa gator framföras i max gångfart (max 7 km/h). Man har väjningsplikt mot gående, även om de går mitt i gatan, och får bara parkera på anvisad parkeringsplats.

Gångfartsområde kom till 1 juni 2007, vilket innebär att de som tog körkort före detta datum, inte fick lära sig detta. Tidigare gick gående på trottoarerna och de flesta gick över gatan på övergångsställena.

Nu visar det sig att det nya inte fungerar. De flesta bilar klarar inte att köra i 7 km/h. För att inte vara olaglig, måste man hela tiden bromsa. Hastigheten gäller även cyklar och mopeder. Ett stort problem när man cyklar är att man inte har hastighetsmätare. Som grädde på moset är det svårt att hålla balansen i så låg fart.

Det som många är mycket oförstående inför, är att helt plötsligt är det stopplikt på Sjögatan som klassas som huvudled. Då har man väjningsplikt för trafiken på Repslagaregatan. Varje fordon måste nu stanna. Och detta medför att det stundom blir långa köer. Inte särskilt bra ur miljösynpunkt. Nu spyr bilarna ut ännu mer avgaser!

Varför har politikerna helt plötsligt kommit på detta? Det funkade bra för över 50 år sedan! Varför har man ändrat? 1965 gick genomfarten på Bispmotalagatan ned över broarna. Ibland mycket trafik men den flöt bra! Numera är den gatan reserverad för bussarna. Jag intervjuade en busschaufför, som sade att det går inte att köra i 7 km/h.

Märkligt att politikerna inte kunnat rannsaka sig själva och se hur det blivit. Jag förstår att trafikanterna är förbannade. Törs politikerna inte erkänna att det blivit en flopp? Att innan beslutet borde yrkestrafiken ha tillfrågats, som taxi, buss och trafiklärare? Törs de inte gå tillbaka till det som fungerade?

Hittills har jag inte hört någon som är positiv. Ordet flopp är snällt! Folk är arga.

Rolf Magnuson, utbildningsledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa