Sverige behöver Miljöpartiet

23 maj 2017 06:00

Mattias Goldman från den gröna liberala tankesmedjan Fores, skriver om hur han med glädje ser att politiken återigen tagit tag i styråran kring arbetet med miljö och klimat. Isabella Lövin blev årets mäktigaste i hållbarhets-Sverige enligt tidningen Aktuell Hålllbarhet. Sverige toppar listan för EU-ländernas åtgärder för att nå målen i Parisavtalet.

Miljöpartiet de gröna har som parti drivit miljöfrågorna hårdast av alla svenska partier. Många av våra förslag har idag blivit verklighet.

Matens påverkan på klimatet är en viktig fråga. I Motala är 52 procent av kommunens matinköp ekologiska varor. Det betyder mycket för en flora och fauna i balans.

Källsortering är också en sådan fråga. Kommunen kommer att använda flerfacksbilar vid fastighetsnära insamling. En åtgärd som ger ökad service och renare förpackningar vilket leder till högre grad av återvinning.

Kommunen har metodiskt gått igenom sina fastigheter för att få ner energiåtgången. Flertalet hushåll och fastighetsägare använder idag fossilfritt bränsle för att hålla sig varma på vintern. Miljöpartiet har bidragit till att en solkarta tagits fram i kommunen. Den är ett verktyg för att hjälpa enskilda fastighetsägare att se om huset har ett bra läge för solceller.

Bilarna i Sverige håller på att ställas om till fossilfritt drivmedel. Kommunens fordon kör på gas och nya elbilar har köpts in. Laddstolpar kommer att installeras inom kort.

I riksdagen jobbar vi hårt med att minska utsläppen, skapa nya jobb, skönare och grönare städer samt skjuter till mer pengar till cykelbanor och kollektivtrafik.

I Motala kommun har kommunfullmäktige tagit beslut om en långsiktig cykelplan som betyder att vi har koll på cykelbanors skick och underhåll. Kommunen har en cykelpanel som består av intresserade medborgare och politiker.

Miljöpartiet har siktet inställt på hållbara lösningar och arbetar för mer förnybar energi. Grön skatteväxling är en väg framåt. Satsningar på det ekologiskt och socialt hållbara ger bäring in i framtiden.

Politik handlar i 9 fall av 10 att våga fatta beslut med framtiden i åtanke. Som parti har vi alltid tänkt på kommande generationer. Våra förslag har visat sig förnuftiga trots mångas tvivel. Sverige behöver Miljöpartiet de gröna.

Som en del av regeringen har vi fått ta tuffa och ibland obehagliga beslut. Vi har trots allt valt att ta ansvar för Sverige.

På lokalt plan samverkar vi med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Koalitionen Solidariskt Motala har bland annat satsat kraftfullt på cykelfrämjande åtgärder, stimulerat så att de första elbilarna kommit på plats och inrättat en ny tjänst som klimatstrateg för att få ytterligare skjuts på kommunens klimatarbete.

En röst på Miljöpartiet är fortfarande en röst för en mer hållbar värld. Vi arbetar ständigt för att klimatsäkra Sverige och Motala.

Mats Johannesson (MP)

gruppledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!