Insändare Jag fick alldeles nyss höra vad det skulle krävas av Stefan Löfven för att bli föreslagen till statsminister. Annie Lööf har inte alls förstått vad Socialdemokraterna har för uppfattning som de vill bevara och lovade att behålla om de fick väljarnas förtroende.

Det Annie Lööf nu begär för att rösta för Stefan Löfven som statsminister är att han ska frångå de frågor som vann valet. De rödgröna fick fler röster än Alliansen. Socialdemokraterna är landets största parti.

Hur kan en ledare för ett parti som fick cirka åtta procent av rösterna i valet ställa kravet att deras politik ska vara avgörande för att få en fungerande regering? Hur kan en ledare för ett parti som har så pass få partisympatisörer kräva att ett parti som är det största i väljarsympatier ska underkasta sig deras politik?

En politik som går stick i stäv med vad Socialdemokraterna gick till val på.

Jag är helt övertygad om att Socialdemokraterna i förhandling är beredda att göra avsteg på vissa punkter i vad de vill, för att få ett parlament att fungera.

Men då får inte kraven vara att tryggheten på arbetsplatserna ska urholkas, då får inte kraven vara att fastighetsägare sätter vilka hyror de önskar, då får inte kraven vara att de som har högst lön ska gynnas genom lägre skatter. Kraven får heller inte vara att arbetsgivarna enhälligt avgör vad som skall betalas i lön och inte heller privatisering av offentlig verksamhet ska vara avgörande för att Stefan Löfven ska bli statsminister.

De krav som Centerpartiets ledare har passar bättre till att hon närmar sig det parti hon säger sig inte vilja samarbeta med eftersom uppfattningen nu inte verkar skilja dem åt i så många frågor som rör de flestas vardag.

För övrigt vill jag informera om att även i vår kommun Motala har Centerpartiet närmat sig det som de tidigare tagit avstånd från. Men tydligen är allt tillåtet för att hindra ett parti. Ett parti som byggt upp den välfärd vi nu lever i och vill fortsätta värna om allas lika värde oavsett vilken utgångspunkt man startat vid.

Leif Cederqvist