Sparar hellre på administration

6 juni 2019 05:00

Svar på "Kärnverksamhet och byråkrati", 29/5.

Signaturen ”Undrande skattebetalare” undrar hur mycket pengar Region Östergötland lägger på ”sjukvårdens kärnverksamhet” respektive ”sjukvårdens byråkrati”.

Region Östergötland har i dagsläget 13 527 anställda. Av dessa utgörs 11 634 (86 procent) av undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och driftspersonal. Chefer, verksamhetsutvecklare, ekonomi- och HR-personal samt övrigt administrativt stöd utgör 1 444 personer (11 procent).

Under förra året effektiviserades regionens verksamhet med cirka 100 miljoner kronor – merparten inom administration – och detta arbete fortgår. Vi har anställningsstopp av administrativ personal. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ”byråkratin” också fyller en viktig funktion. Uppföljnings- och utvecklingsarbete kring exempelvis patientsäkerhet är en bärande del i att göra vården bättre.

Fortsatta effektiviseringsåtgärder och omställning av sjukvården är av hög prioritet för Koalition i Östergötland. Vi fokuserar på att ta bort dubbelarbete och onödiga processer, för att istället satsa på att rekrytera och behålla den kompetens som krävs för att hålla våra vårdplatser öppna.

Kaisa Karro (S)

Kerstin Sjöberg (C)

Alexander Höglund (L)

Agneta Niklasson (MP)

gruppledare Koalition för Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!