Slöja på barn är problemet

7 maj 2019 05:00

Svar på "Slöjan är inte problemet", 30/4.

Herregud! Att göra som man gjort i MVT, gått ut och frågat en troende muslimsk kvinna med slöja vad hon tycker om ett slöjförbud för barn, säger mer om MVT, än om frågan i sig. Man får hålla sig för skratt. Vad hade de väntat sig?

Replik på JM Andersson. Nu har nog JM Andersson (JMA) varit lite för snabb i svaret. Jag gillar debatt, men då ska den utgå ifrån det meddebattören skriver. JMA slår åt alla håll och bedömer onyanserat. Jag nämner inte slöjan för vuxna, hur illa jag än tycker om den.

Mitt inlägg handlade om barns rättigheter. Inte om den muslimska slöjan skulle förbjudas överlag. Av inlägget att döma kan jag inte utläsa annat än att JMA inte står på barnens sida. Jag beklagar uppriktigt!

Barnslöjan. Slöjan är inte vilket skynke som helst. Den har ett religiöst och kontrollerande syfte. Det är ett faktum att många muslimska föräldrar tvingar på flickan slöjan (hör och häpna) för att inte väcka mäns attraktion. Det går inte att likna slöjan vid en keps, som man tar av och på när man vill.

Titta på förskolan vilka problem de har. En undersökning som gjorts vittnar om att förskolepersonalen har stora problem med slöjan i förskolan. Förskolans läroplan är väldigt tydlig med att de värden som ska genomsyra förskolans verksamhet är individens frihet, integritet, samt jämställdhet mellan könen. ”Förskolan ska aktivt motverka traditionella könsmönster och könsroller”. Det är här lagstiftningen måste gå in. Ska vi låta de religiösa diktera villkoren – eller inte? Det är frågan.

Kommunpolitikerna kan inte själva gå in och förbjuda barnslöjan i Motala kommun. Det måste ske i riksdagen och föregås av en debatt där. Vad våra lokala politiker kan göra är att ta upp frågan med sina respektive riksdagskollegor, så att de lägger fram en motion i riksdagen.

Det finns också okunniga politiker som påstår att bara vi får in barnkonventionens som lag så ordnar sig allt. Så är det inte! Barnkonventionen har mycket kvar att önska.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yngve Gürer

Ämnen du kan följa