Rör inte Electrolux-området

Hela området borde göras om till naturreservat, menar insändarskribenten.

9 mars 2016 08:00

Som relativt nyinflyttad i Motala tar jag med stort intresse del av kommunens framtidsplaner. Vissa ser jag positivt på medan andra idéer verkar väldigt illa genomtänkta. I mina ögon är tanken på att förvandla Electrolux-området väster om Bromma gård till villatomter en mycket dålig idé. Hela området borde istället göras om till ett naturreservat!

Det här är ett fantastiskt område att promenera i. Ett område där naturen har fått fritt spelrum och skapat sin egen biotop. De gamla träden, såväl friska som döda, bidrar till ett rikt fågelliv. Alla nedfallna träd och grenar gynnar insekter och småkryp. Växtligheten på marken är starkt varierande. Listan kan göras lång. Hela området är en lisa för själen!

Att omvandla Electroluxområdet till villatomter vore att begå en grov våldtäkt. Det finns så gott om mark i Motala kommun att anlägga tomter på så det räcker och blir över.

I det här ärendet bör Länsstyrelsen vakna! Res på er och gå ut från era kontor och ta en promenad i området. Samma gäller er på kommunen som planerar var lämplig mark finns för nya villatomter. När ni fysiskt varit på plats, tänk då en vända till och fundera på om förslaget verkligen är så bra. Ett vackert och unikt naturområde som skövlas och jämnas med marken kan aldrig återställas! I stället kan det bli ett lättillgängligt och unikt naturreservat som många kan få glädje av istället för några få villaägare som inte vill ha ett enda träd i vägen som skymmer sjöutsikten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Harriet Svensson Motala