Insändare ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Så sade en gång den socialdemokratiske ministern Gustav Möller. Han satte fingret på något viktigt. Att hantera våra gemensamma resurser är ett stort förtroende som svenska folket givit politikerna. Vi förtjänar att få valuta för våra surt förvärvade slantar.

Detta är en insikt som kommer att bli än viktigare i framtiden. Om vi ska klara finansieringen av den gemensamma välfärden krävs att de folkvalda vänder på varenda skattekrona. Annars kommer pengarna inte att räcka. För att det ska bli möjligt krävs att medborgarna får relevant information om hur skattesystemet fungerar. Bara så kan rätt krav ställas på politikerna.

Dessvärre underskattar många svenskar hur mycket de faktiskt betalar i skatt. Enligt en mätning från Svenskt Näringsliv tror tre av fyra att de betalar mindre i skatt än vad de faktiskt gör. En av orsakerna till detta är troligen att en del skatter faktiskt är dolda.

Arbetsgivaravgiften är en sådan. Den betalas idag via Skatteverket och därför är arbetsgivaravgiften att betrakta som en skatt i praktiken.

Möjligheten för företagen är att redovisa hur mycket arbetsgivaravgifter som man betalar varje månad finns redan idag i de flesta lönesystem. Jag uppmanar alla företagare att använda den möjligheten för att öka transparensen. Den som är anställd kan också uppmana sin arbetsgivare att göra det. Så kan kunskapen om skattesystemet öka, vilket är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv.

Medborgarna förtjänar att veta vad deras skattepengar används till.