Problem som ett brev på posten

27 februari 2017 06:00

Vi matas med information om Postnords ekonomiska bekymmer och bristande leveransförmåga. Vem är förvånad?

Digitaliseringen har inneburit minskning i brevförsändelser, och frakt av paket har inte fullt ut ersatt detta. Men inte nog med det.

Posthantering konkurrensutsattes 1993. Posten AB skapades och dess ensamrätt upphävdes, men ändå bestämdes att skyldighet att täcka hela landet skulle kvarstå. Andra företag fick möjlighet att ”plocka russinen ur kakan”. (Inget ovanligt i sådana sammanhang.) Storstäderna är bra affär! Men glesbygden?

2008 slogs svenska Posten AB ihop med den danska Posten. Postnord kom till. Det visar sig nu att det inte var så lyckat. Svenska skatter går till att subventionera danskarnas postgång. Trots personalminskning med cirka 10 000 personer blir det förluster.

Både konkurrensutsättningen och Postnords tillkomst skedde under borgerliga regeringar. Om det fanns opposition, var den svag. Men nu har de säkert glömt vad de ställde till med, och vet exakt hur problemen ska lösas, men någon annan ska göra det. Vanligt politikerbeteende!

Det finns fler exempel på att det gärna vill bli fel när övertro på privatisering av samhällsfunktioner får genomslag. Konkurrensutsättningen av Apoteket och Bilprovningen är andra exempel. Skälet var att det skulle öka tillgängligheten.

Det har det kanske gjort. Men det hade man kunnat åstadkomma genom att ge våra egna, befintliga anläggningar order om att ha öppet dygnet runt, om så skulle behövas. Drygt 300 nya apotek och en massa bilprovningsanläggningar i städerna kostar oss pengar. Vi konsumenter får betala med högre priser. Åtskilliga vinstmiljoner, drar nu iväg åt annat håll. Vi hade behövt dem för att hålla hela Sverige vid liv. I stället för tre apotek i Linköping, som man gott kan krypa mellan, kanske något skulle placerats i, exempelvis, Ulrika. Marknaden fixar inte sådant.

Det finns funktioner i vårt samhälle som är så viktiga att de ska skötas i vår egen regi. Marknaden har tillräckligt utrymme ändå.

För övrigt anser jag att äldrevården i Sverige, av etiska, men även ekonomiska skäl, ska drivas av kommunerna. Ingen gammal på anbud.

Håkan Askbom

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!