Ny gynekologisk vård ger fördelar

12 april 2019 05:00

Självklart skapar det oro att man flyttar gynmottagningen från den specialiserade vården till primärvården. En gynekologisk undersökning är mer privat än en undersökning av ett knä. Jag har inget emot flera undersökningar av mitt knä för att säkra att diagnosen blir rätt. Tvärtom med underlivet; jag vill att den som undersöker mig ska kunna ställa korrekt diagnos direkt. Trots de stora insatser som gjorts för bättre bemötande och förhållningssätt inom gynvården, så är detta fortfarande en situation där man känner sig utsatt, som skapar obehag och som många kvinnor därför drar sig i det längsta för att uppsöka.

Omorganisationen innebär en risk att tröskeln höjs ytterligare att söka vård vid gynekologiska problem. Primärvården har en stor utmaning i sitt förhållningssätt till sin nya uppgift och bemötandet av denna för dem nya patientgrupp. Förändringen höjer även risken att behandling av problem som kräver specialistkompetens försenas. Regionen har ett stort ansvar att förebygga de oönskade konsekvenser som dessa risker kan ha.

Samtidigt kan det finnas fördelar med omorganisationen. Många har erfarenhet av att gynekologiska problem kan vara orsakade eller förvärrade av livssituation och livsstil. Bättre matvanor och mindre stress kan göra stor skillnad men i möte med den specialiserade gynvården tas detta sällan upp. Vanligt är att man erbjuds mediciner för att åtgärda de akuta problemen, och hormonläkemedel för att förhindra att problemen återkommer. Helhetstänket saknas.

En välfungerande primärvård bör se hela människan och dennas livssituation, och eftersträva att erbjuda hjälp att lösa grundproblemen, inte bara lindra symtomen. I de fall då problemen orsakas eller förstärks av livsstil kommer primärvården, förutom erbjudanden om läkemedel för symtomlindring, kunna erbjuda behandling och råd som är baserade på förståelse för hela människan och dennas livssituation.

En välfungerande primärvård, med en fast läkarkontakt som ser hela min hälso- och sjuksituation, är bra både för mig och för regionens ekonomi.

Med den förstärkning av primärvården som pågår, och med ordentliga kompetenshöjande insatser för vårdcentralernas läkare, så ser jag stora möjligheter att omorganisationen av gynvården kan ge bättre vård för många kvinnor med gynekologiska problem. Det är upp till bevis för primärvården nu!

Trine Vikinge

Centerkvinnorna Linköping City

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!