Miljöpartiet kämpar för Vättern

20 oktober 2017 06:00

Svar på ”Partierna i Motala tycker lika”, 10/10.

I en insändare sägs att partierna i Motala saknar ideologi, vilket vi inte håller med om. Däremot delar vi uppfattningen att samsyn och kompromissvilja är större i kommunpolitiken än på nationell nivå. Så här ser Miljöpartiet på de frågor som skribenten lyfter.

Lalandia är en betydelsefull etablering för Motala och Östergötland. Insändaren menar att MP av ideologiska skäl skulle vara emot Lalandia i sin helhet. Vi är inte per definition ett nej-sägar-parti men ser naturligtvis sådant som är problematiskt ur miljö- och resurssynpunkt. En trafikutredning ska belysa hur trafikföring och parkering ska lösas då många kommer med bil. Att underlätta för besökare att istället åka kollektivt är en utmaning. Pendeltåget ska utöka turerna och kombinerad med miljövänlig kollektivtrafik sista biten skulle östgötska besökare kunna välja detta färdsätt. Med framförhållning och samverkan med LiU, Region Östergötland, Östgötatrafiken, lokalt näringsliv med flera kan nyskapande lösningar hittas. Inom några år drivs fler bilar med fossifria bränslen, vilket blir en vinst för miljö och klimat i stort.

På anläggningen ställs naturligtvis miljökrav enligt svensk lag och en miljö- konsekvensbeskrivning är på gång. Lalandia vet också att en tydlig miljöprofil stärker varumärket. Samlokalisering av vattenlandet med kommunens simhall är bra ur ett resursperspektiv. Utredningar med krav på naturhänsyn görs också. Men självklart innebär Lalandia förändringar i området.

Att ”Miljöpartiet har inget emot ett förorenat Vättervatten” är helt gripet ur luften. MP har länge kämpat för att dricksvattnet och Vätterns unika naturvärden ska värnas. Försvaret är ett riksintresse som väger tungt och miljöminister Karolina Skog har försökt men kan inte stoppa skjutningarna. MP har tydligt sagt nej till gruvbrytning och gasutvinning i Vättern och i sjöns närhet.

P-platser behövs förstås vid målpunkter dit många åker bil. Men det går inte att blunda för att p-platser och bilvägar tar stor yta i anspråk. Avgaser från fossildrivna fordon orsakar hälsoproblem och skadar klimatet. Det finns all anledning att förändra bilnormen i samhället. Därför vill vi, på olika sätt, underlätta för att gå, cykla eller åka kollektivt. I centrala Motala har vi alltid drivit att det ska finnas tillräckligt med p-platser, helst ”i hörnen” så att den centrala delen är bilgles/bilfri. Som en mötesplats för människor och inte för bilar kan stadskärnan bli mer levande med möjlighet för människor att handla, flanera och trivas.

Christian Pettersson

ordförande i MP Motala

Agneta Niklasson

ordförande i tekniska nämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!