Markens rätta värde i Varamon

11 juni 2019 05:00

Nu har vi fått det sanna värdet på Varamons mark. Det står skrivet i svart på vitt. Nu kan vi jämföra Skogsborgs mark med Södra Varamons mark inklusive Folkets Park. Skogsborg, värde 14 400 000 kr för en yta av 4 700 kvm = 3 064 kr per kvm.

Vår gemensamma mark i Södra Varamon, värde enligt kommunen, 61 000 000 kr för en yta av 282 500 kvm = 216 kr per kvm. Om någon påpekar fastighet på Skogsborg så finns fungerande fastigheter även på Folkets Park. Enligt Markanvisningsavtal, undertecknat av Motala kommun och Lalandia A/S, får Lalandia sälja marken efter två år. Om man räknar med markvärdet per kvm för Skogsborg så innebär det en försäljningssumma om 865 580 000 kr om Lalandia väljer att sälja marken vidare. En nätt vinst på 804 580 000 kr. En siffra som säkert skulle stärka finanserna i Danmarkföretaget. Lalandia skrattar säkert hela vägen till banken och undrar om det finns någon mer kommun som är lika lättlurad. Det här visar hur galet Motala kommun har tänkt.

Motala kommun har avvikit från Markanvisningsavtalet i punkt efter punkt. Ett avtal som har kostat skattebetalarna dryga 224 000 kr plus kostnad för översättning till en engelsk version som ska gälla vid tvister. I avtalet står att bolaget (Lalandia) ska stå för ansökningar och kostnad för rivningslov gällande aktuella byggnader i avtalet, bland annat Folkets Park och Stormvägen 4. Motala kommun har ansökt, fattat beslut om rivning samt bekostat detta. Trots att detaljplaner inte vunnit laga kraft och ärende om kulturminnesmärkning pågår hos länsstyrelsen.

Vid efterfrågan om skriftliga ändringar i avtalet blir svaret att det inte finns några skriftliga överenskommelser. Det har träffats muntliga överenskommelser. Trots att det i avtalet står att ”tillägg och ändringar ska ske skriftligt undertecknat av båda parter.” (källa Markanvisningsavtal). Man kan tycka vad man vill om Lalandia men spelregler måste följas även av en kommun.

Lalandiaprojektet har kostad åtskilliga miljoner av våra skattepengar men vid fråga hos kommunen har Motala kommun inte skickat någon faktura till Lalandia. Det är skattebetalarna som betalar förberedelserna för Lalandias etablering samtidigt som kommunen skär ner på kärnverksamhet och social service.

Iréne Karlsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!