Låt Sankt Anna vara kvar

25 juli 2019 06:00

Ofta läser man i Motala och Vadstena tidning om att Motalas styrande politiker skall sälja ut delar av fastighetsbeståndet där man inte driver egen verksamhet. Det senaste att är att de vill sälja Nedre Gränsö i St:Anna. Märkligt förfarande. De som ansvarar (anställda) för verksamheten idag har endast fått ett e-postmeddelande om att de inte får boka upp för verksamheten nästa år.

Jag har i över 25 år varje sommar (en vecka) ideellt arbetat som värd och vaktmästare på den fina anläggningen och har också tagit aktiv del i att det skall gå ihop ekonomiskt. Och det har det gjorts tidigare, snarare blivit några pengar över som lagts på underhåll av anläggningen.

Men under senare år har kommunens fastighetsförvaltning höjt hyrorna som får till följd att det inte går runt ekonomiskt. Tror inte att en privat entreprenör skulle klara den hyreshöjningen. Det är inte bara med ekonomiska ögon man alltid skall prioritera. Anläggningen i St: Anna har en mycket stor betydelse för många aktörer inom Motala kommun, organisations och föreningslivet i Motala har för en billig kostnad kunnat hyra anläggningen till ledarvård och deltagare i verksamheten.

De läger som anordnas varje år för barn och ungdomar som inte har möjlighet att åka på någon semester är också mycket värdefulla. Därtill tillkommer kommunens egen verksamhet, främst inom social omsorg, som åker till anläggningen som är viktig i deras omsorg. Olika förskolor, skolor och övrig fritidsverksamhet utnyttjar också anläggningen. Det är kommunens egna verksamheter. Skulle kunna ta fram flera argument men nöjer mig med detta.

Argument från kommunalrådet är att vi skall rusta upp Karlsby skola. Kommunen äger visserligen skolan men den drivs väl inte idag av kommunen utan det är hembygdsföreningen som driver sin verksamhet där.

Min förhoppning är att ni som styr Motala kommun skall inse betydelsen av att ha St: Anna kvar i kommunen ägo och tillsätta en grupp som utvecklar anläggningen istället för att avveckla den enorma donation som man fick motta från Föreningen Barnens Dag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ragnhild Wärn