Låt Cecilia Wikström vara kvar

20 mars 2019 05:00

Vänstern bekämpar rikedom, Liberalerna bekämpar fattigdom! Så har det låtit hittills. Nu har en räddhågad partistyrelse fallit för vänsterns argument, när drevet gick mot Cecilia Wikström i media. Enligt jantelagen och i avundsjukans Sverige är det tydligen fult att tjäna pengar – om man inte är idrottsprofil eller i musikbranschen!

Cecilia Wikströms två bolagsuppdrag har varit öppna och välkända för alla insatta och andra alerta sedan länge. Partiledningen gratulerade henne när hon fick uppdragen. Dessutom är det helt förenligt med EU:s regelverk. Merparten av ledamöterna i EU har andra uppdrag och ingen i Europa anser detta konstigt. Det är fullt tillåtet även i Sverige att ha bisysslor om det inte inkräktar på normal arbetstid. En del personer orkar mer än 40-timmarsvecka och det måste vi förhålla oss till.

Det välkända strålknivbolaget Elekta säljer sina produkter till hela världen. Det är inte vem som helst som passerar nålsögat och får sitta i denna styrelse. De har insett och velat ha Cecilias kompetens till nytta för bolaget.

Även Beijer Alma har valt henne – inte som politiker – utan att hon som präst kan tillföra en human människosyn i bolaget. Vd Henrik Perbeck säger så här: ”Kopplingen mellan framgångsrika affärer och ansvarsfullt företagande är självklar. Hållbarhetsarbetet bidrar till en bättre värld, men skapar även affärsmöjligheter, sänker kostnaderna, minskar riskerna och gör att vi möter krav och förväntningar från intressenter”. Även Beijers olika dotterbolag har bra grepp om hälsofrågor, satsar på utbildning, bättre arbetsmiljö, samverkan med skolor och flera ideella organisationer; Handikappidrottsrörelsen, Rädda Barnen med flera. Läs gärna verksamhetsberättelsen! Hon har gjort skillnad.

Liberala Kvinnor har i många år pekat på bristen på kvinnor i bolagsstyrelser liksom ojämställdheten i livslönen för kvinnor och män. Det kan därför bara vara en fördel att Cecilia Wikström även finns i dessa bolag. Eller skulle hon bara fått ett symboliskt arvode medan männen i styrelserna fått fullt arvode?

Vi kräver att partirådet kallas in och åter beslutar i frågan. Liberalerna är det mest EU-vänliga partiet och det ska vi fortsätta med tillsammans med Cecilia Wikström som vår toppkandidat!

Gun Jareblad

ordförande för Liberala Kvinnor i Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!