Insändare Klimatforskarna är eniga om att den accelererande klimatförändring vi ser idag kommer från mänskliga aktiviteter. Våra utsläpp rubbar naturens balans idag, och ännu mer i framtiden.

Varmare och surare hav och sjöar är skadliga för fisk, korallrev och marina ekosystem. Livsmedelsförsörjningen för miljarder människor har satts ur spel, människor tvingas på flykt, havsnivåerna stiger, översvämningar, stormar och andra extrema väderfenomen sker allt oftare.

Nu är det dags att börja arbeta målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Vi behöver använda oss av politiska verktyg för att motverka den rådande könsmaktsordningen i världen, där män har mer makt än kvinnor.

Det finns en tydlig genusaspekt samt fördelningsaspekt på klimatutmaningen. Män som grupp förbrukar mer energi, äter mer kött och använder bilen mer än kvinnor.

Vi måste få till en lagstiftning om kvotering av bolagsstyrelser så att minst 50 procent av ledamöterna i alla börsnoterade samt kommunala och statliga bolag ska vara kvinnor.

Den ekonomiska politiken ska vara feministisk och syfta till att bryta könsmaktsordningen och styra mot ökad jämlikhet.

Klimatfrågan är den omfattande globala orättvisan för framtida generationer och en av de största utmaningarna från ett mänskligt rättighetsperspektiv. Företag har en viktig roll i omställningen, men om vi inte satsar på att förändra fördelningen av rikedom och på att utjämna ojämlikhet kommer vi inte lyckas med övergången till en grön ekonomi.

Heléne Jareblad