Insändare De politiska partierna i Vadstena har haft en enig syn på hoten mot Vättern och vårt dricksvatten. År 2016 tog kommunfullmäktige i Vadstena initiativ att bjuda in övriga kommuner runt sjön till en gemensam aktion att överklaga försvarets tillstånd att mångdubbla skjutandet rakt ner i sjön.

Nu har försvaret begärt och fått tillstånd att mångdubbla sina flygrörelser (start och landning) från Karlsborgs flygplats, vilket fört med sig att marken runt start- och landningsbanan ska dräneras från PFAS. PFAS är ett extremt giftigt ämne som bland annat ingår i brandskum och kommer att nå grundvattnet och i förlängningen Vättern.

Vi inser nog alla, medborgare och politiskt valda, att för att verkligen komma tillrätta med hoten mot Vättern krävs politisk samverkan, över partigränserna. Och mellan kommunalpolitikerna runt hela sjön.

I Vadstena har fem partier nyligen träffats för att kunna agera med större tyngd inom respektive parti. I det inledande mötet deltog MP, Konsensus, L, KD och V. Inbjudna var Lisa Lennartsson från Aktion Rädda Vättern och Andreas Vos från Vätternfonden och SCSC (Swedish Coast and Sea Center). Exempel på samarbetsmöjligheter är att skapa en gemensam kunskapsbank, eftersom frågorna om militärens verksamhet och även gruvan i Norra Kärr är mycket komplicerade. Och att hitta strategier för att underlätta för varje parti att lyfta frågorna till riksdagen. Ska vi kunna dricka rent vatten i Sverige är förändring av lagstiftningen helt avgörande.

Nuvarande lagstiftning i Sverige gynnar exploatering av naturresurser, ofta på bekostnad av miljön och vattenskyddet. Andreas Voss larmade om hur lite kommunerna och vattenmyndigheterna egentligen vet om den samlade effekten av alla utsläpp i våra dricksvatten och hur det tillsammans med alla andra utsläpp hotar vattnets kvalitet.

Cocktaileffekten gör att blandningen blir farligare än de enskilda utsläppen. Nollprincipen måste gälla för alla ytterligare föroreningar.

Lisa Lennartsson gav en lägesbeskrivning av militärens planerade dränering av sankmarkerna vid Karlsborgs flygplats. Vi fick också en uppdatering av de olika överklagade ärendena angående militärens flyg- och skjuttillstånd som kommer att avgöras av regeringen i sista hand.

Vi bestämde att träffas igen efter sommaren för att formulera hur samarbetet kan ske och vilka mål vi ska ha för det fortsatta arbetet. Vi hoppas givetvis att alla partier kommer delta i fortsättningen. Detta möte ordnades av Vänsterpartiet och nästa möte ansvarar Miljöpartiet för. I fortsättningen går stafetten vidare.

Vi behöver kraftsamla över alla gränser om vi ska ha en chans att vända utvecklingen!

Herman Donnér

Agneta Falk

Emöke Heim