Klimatet är det stora hotet

12 april 2019 05:00

Varför möts jag med okunskap när jag befinner mig i obalans?

Året är 2019 och jag mår inte bra.

Mänskligheten står som paralyserad i en tunnel och ser ljuset av ett framrusande tåg, utan att riktigt förstå vad det är som kommer. All rörelse mot säkerheten går alldeles för långsamt.

Vi behöver agera och det nu, inte sen, för vi befinner oss i ett krigstillstånd mot Moder jord och naturen.

Det största säkerhetshotet utgörs idag av klimatförändringar och dess konsekvenser.

Samtidigt som Försvaret får fortsätta genomföra övningar som har stor påverkan på klimatet och miljön. Försvarets klimatutsläpp är lika stora som en hel stad. Nästan 223 000 ton koldioxid släppte Försvarsmakten ut under 2017 enligt myndighetens egen redovisning. Det motsvarar utsläppen från samtliga invånare i en medelstor svensk stad.

Det största hotet går inte att möta med militära medel.

Vi måste istället rusta oss för klimatförändringarna som innebär återkommande värmeböljor och häftiga regn. Det behövs lokala åtgärder både för att hejda den globala uppvärmningen och för att minska de negativa skadeverkningarna. Farliga ämnen ska fasas ut ur kretsloppet, och den biologiska mångfalden värnas.

Kommande generationer ska inte behöva betala för att vi inget gjorde eller för att vi var tysta och inte ville se.

Det som vi behöver nu är en regering som står upp för klimat och solidaritet, för världen har tio år på sig att fatta de viktiga besluten för att klara klimatutmaningen.

Heléne Jareblad

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!