Kärnverksamhet och byråkrati

29 maj 2019 04:00

I ett opinionsinlägg i MVT 24/4 föreslår den styrande koalitionen i Region Östergötland en skattehöjning på 85 öre för att säkra ett tillskott på drygt 850 miljoner kronor till hälso- och sjukvården.

För att vi som skattebetalare tillika väljare ska kunna förstå hur våra skattepengar används, samt kunna göra egna informerade val och bedömningar, måste vi få veta:

Hur stor är den årliga kostnaden för sjukvårdens kärnverksamhet (det vill säga den sjukvårdsgivande verksamheten)?

Hur stor är den årliga kostnaden för sjukvårdens byråkrati (det vill säga den icke-sjukvårdsgivande verksamheten)?

Vi utgår från att ansvariga politiker visar en öppenhet gentemot oss medborgare, och snarast redovisar dessa kostnader. Med hjälp av dessa två siffror ser vi hur Region Östergötland fördelar skattepengar mellan kärnverksamhet och byråkrati.

I det refererade opinionsinlägget ovan hävdas att om inte deras förslag på skattehöjning genomförs så är det enda (!?) alternativet ”...stora varsel av vårdpersonal och omfattande nedläggningar av verksamhet...”. Det är mycket lätt att tolka detta som att alternativet drabbar endast kärnverksamheten, men inte byråkratin, vilket verkar orimligt.

För att vi skattebetalare ska kunna begripa varför inga sparalternativ för byråkratisk verksamhet redovisas krävs en glasklar förklaring. Det är ju kärnverksamheten, och därmed patienterna, som först och främst skall prioriteras, inte byråkratisk verksamhet. Den sistnämnda verksamheten behövs naturligtvis till viss del men endast för att ge det stöd som kärnverksamheten behöver.

Den 14 maj lämnade Karolinska universitetssjukhuset (som behöver spara drygt en miljard kronor) in varsel gällande 550 tjänster, samtliga inom byråkratin (medarbetare och chefer)! Det är mycket intressant att notera att Karolinska universitetssjukhuset har valt en sparåtgärd som skiljer sig radikalt från de tankegångar som de styrande i Region Östergötland har presenterat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Undrande skattebetalare