Ingen ska behöva dö på jobbet

10 april 2019 05:00

Vi har tyvärr börjat vänja oss vid att läsa om hur arbetare i Sverige dör på jobbet. Nio, bara i januari. Ansvarig minister kallar till krismöte. Under tiden dör några till. Arbetsmiljöarbetet är centralt för att få stopp på detta och där är skyddsombuden från ditt fackförbund nyckelpersoner.

Arbetsmiljön regleras av arbetsmiljölagen. Syftet med lagen är att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” I lagen står att läsa bland annat att ”arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.”

Vilka är det då som ser till att det blir så? Arbetsgivaren har ansvaret för hur du mår på jobbet och för att du är trygg och säker på din arbetsplats. Men det är ditt skyddsombud som sedan håller koll på att chefen tar ansvaret på allvar. Där det finns kollektivavtal är det bara facket som kan utse skyddsombud och det är du och dina jobbarkompisar som ska föreslå vem det skall vara, för ert fackförbund.

Transport, till exempel, har 1 200 skyddsombud i hela landet och det är dom som tar fighten åt dig när det gäller sådant som säkerhetsutrustning, rutiner, arbetskläder, raster och andra arbetsmiljöfrågor. De kan också avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för din eller dina jobbarkompisars liv eller hälsa, så kallat skyddstopp.

Vet du inte vem som är skyddsombud på ditt jobb, eller vad som gäller kring arbetsmiljöfrågor? Görs det för lite? Fråga din chef! De är skyldiga att visa dig regler och föreskrifter för just din arbetsplats. Finns det inget skyddsombud på ditt jobb? Ring det fackförbund som organiserar din yrkesgrupp! Ingen skall behöva dö på jobbet.

Carina Lövgren

Anders Broman

Regionala skyddsombud avdelning 4, Svenska Transportarbetareförbundet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!