Hela Vadstena kommun ska leva, eller?

I förra veckan lämnade Konsensus och Socialdemokraterna in sitt förslag till budget.

13 november 2014 08:49

Att man inom Konsensus fört fram behovet av större befolkning och därmed fler bostäder i kommunen har varit klart ända sedan partiet startades. Man planerar nu att bygga 300 bostäder norr om Tycklingevägen och räknar kallt med att en ny skola och förskola krävs för att sluka alla dessa barn.

Vi i Östgöta Dal ekonomisk förening ställer oss frågande till detta. I södra kommundelen finns redan etablerade bostadsområden där det också finns byggklara tomter och detaljplan för den kommunala mark som inte är bebyggd (vilket visserligen nämns i budgeten). Enligt förre stadsarkitekten Tomas Nyström finns redan avlopp och el framdragen, så det är bara att börja bygga. I Rogslösa finns redan en skola, vars öde avgörs inom något år, samt en förskola i Borghamn. Östgöta Dal ekonomisk förening undrar hur man i samtalen kring skola, förskola, tillväxt och befolkning har resonerat kring Borghamn-Rogslösa-Skedet, ett område som i kommunens översiktsplan är utpekat som utvecklingsområde.

Är det klokt att börja skissa på förslag som rör Tycklingeområdet när södra kommundelen finns? Räcker det inte för tillfället med projekt i staden såsom Asylen, Silosområdet och de obebyggda tomterna som finns kvar i Tycklinge och på Drottningmarken?

Efterfrågan på hus i södra kommundelen är stor, medan antalet bostäder är för få. Marknadsföring och utmärkning av de tomter som finns har föreningen efterlyst länge – det är kanske här man ska börja? Man nämner i budgeten också äldrebostäder av olika slag, vilket S och Kons gärna vill få in i staden. Har man överhuvudtaget tänkt på alla de gamla som hela sitt liv bott på landet? Vem säger att de vill flytta in till Vadstena när de inte klarar sig själva, har ni resonerat kring detta? Föreningen vädjar nu till S och Kons att diskutera detta en gång till. Varför bygga ny skola och förskola när detta redan finns – inte i närheten av staden Vadstena men väl i Vadstena kommun? Varför inte tillmötesgå den gröna våg som faktiskt existerar? Höj blicken och se att det finns kommuninvånare på landsbygden också. Östgöta Dal ekonomisk förening har utgått ifrån att det är kommunen som ska växa till 10 000 invånare – men Konsensus kanske menade staden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!