Insändare Den nyligen beslutade budgeten för 2019 betyder mer koldioxid i luften, större skillnader i inkomster mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare, på sikt sämre jämställdhet mellan män och kvinnor, minskat stöd till utvecklingsländer. Det är kort sagt en mycket borgerlig budget som Moderater och Kristdemokrater fick igenom med hjälp av Sverigedemokraterna.

Skatten för den som är 65 år och tjänar 45 000 kr i månaden minskar med 912 kr. För de som får ihop 12.000 kr i månaden – många pensionärer, en del låginkomsttagare, deltidare, arbetslösa med flera – blir skattesänkningen mycket blygsamma 67 kr. Tala om omvänd Robin Hood-politik!

Flygskatten – som en enig expertis anser vara en viktig åtgärd för att minska flygets mycket negativa klimatpåverkan – tas bort! Gasa på, fortsätt flyga som om ingen hotande klimatkatastrof finns. Trump, M och KD tycks vara inne på samma linje. Oansvarigt är ett för svagt ord!

Jämställdheten skärs också ned på. Den myndighet som har till uppgift att öka på farten mot en jämställt samhälle tas bort.

Är du arbetslös och behöver stöd för att få ett arbete ligger du också illa till. Arbetsförmedlingen avlövas så att möjligheten att stödja arbetslösa minskar.

Nu sitter Socialdemokraterna i förhandling med Centerpartiet och Liberalerna om en ny regering. Centern har en lista med krav på vad en sådan regering måste göra. För en löntagare och anhängare av ett anständigt samhälle är flera av dessa krav helt oacceptabla. Centern kräver att lagen om anställningsskydd, las, skall tas bort i företag med färre anställda än 50 personer. Det innebär att i dessa företag – och det är många – står helt fritt för arbetsgivaren att göra sig av med vilka anställda hen vill vid neddragningar utan att först förhandla med facket. Som konsekvens innebär det att människor blir mer rädda att säga ifrån vid missförhållanden. Vid nästa neddragning kan man ju bli utan jobb! Arbetsgivarväldet förstärks. Löntagarna trängs tillbaka.

Centern och Liberalerna kräver också att hyresregleringen tas bort. Hyresgästföreningen och experter tror att i centrala hyresfastigheter blir hyran mycket dyrare. I Stockholms innerstad beräknas hyran stiga med 50 procent. Men även i Motala skulle säkert många hyresgäster få betydligt högre hyror eftersom det saknas bostäder.

Om arbetsrätten allvarligt skadas och hyresregleringen försvinner så är det bättre att gå i hård opposition. Det är endast så vänstern kan få luft under vingarna. En fortsatt administration av nyliberal politik innebär sotdöden för arbetarrörelsen. Tänk på Frankrike där S systerparti – det tidigare regeringspartiet Socialistpartiet – sjunkit ihop till 8 procent väljarstöd i senaste valet efter flera år av försiktig politik där de borgerliga fått sätta dagordningen och arbetarna och småfolket fått betala priset! Nej, Labour i Storbritannien borde vara vårt alternativ. De för en tydlig vänsterpolitik som går hem hos väljarna!

Torbjörn Åström