Insändare I augusti plockade strandstädare sex kilo fimpar på Varamobaden i Motala, som man räknade ut motsvarade 18 500 fimpar. Varje fimp innehåller 7 000 gifter, bland annat nikotin, bly, arsenik och kadmium. Risken är uppenbar att barn som leker på stranden får i sig fimpar och därmed gift.

Cigarettfimpar är världens vanligaste skräp och filtret det vanligaste plastskräpet som förorenar hav och land. På Motala kommuns hemsida läser jag att Varamobaden är Nordens längsta insjöbad med en 5 kilometer lång sandstrand, är mycket barnvänligt och har allt som en familj på semester kan tänkas behöva. Men frågan är om det stämmer när föräldrarna har anledning att oroa sig för att barnen ska bli förgiftade där.

Den 1 juli träder en ny lagstiftning om utvidgade rökfria miljöer i kraft. Den omfattar förbud att röka vid entréer samt på uteserveringar, perronger, idrottsarenor och lekplatser. Syftet är enligt regeringen först och främst att skydda barnen. Folkhälsomyndigheten som har utrett frågan avstod från att föreslå att rökfria badstränder skulle inkluderas, trots att det är en typisk plats där barn vistas, främst på grund av svårigheten att avgränsa badstränder.

Dock är det fullt möjligt för en kommun att bestämma att en kommunal badstrand ska vara rökfri. Efter ett policybeslut i kommunfullmäktige är det bara att sätta upp skyltar och sprida information om saken. Det kommer att få betydelse. Folk börjar diskutera. De tänker till. Även om några rökare gruffar lite i början accepteras det snart.

Föräldrar som besöker en populär kommunal badstrand ska inte behöva oroa sig för att dagen ska sluta med kräkningar eller i värsta fall magpumpning på sjukhus. Jag föreslår Motala kommun att bli först i Sverige med en rökfri badstrand. I USA, Kanada och Australien finns redan många rökfria stränder.

Barbro Holm Ivarsson

Vadstena

ordförande i Psykologer mot tobak