Giftfri vardag är MP:s mål

9 juni 2016 07:35

Klimatfrågan är utan tvekan vår tids ödesfråga. I regeringsförklaringen 2014 lyftes detta med mer kraft än någonsin tidigare och Parisavtalet visar att klimatåtgärder står högt på den globala agendan. Miljöpartiet arbetar, i synnerhet genom miljöministern och klimatministern, för att uppfylla Sveriges ansvar för klimatet. Eftersom klimatfrågan är så viktig kan man tro att Miljöpartiet inte tar andra miljöproblem på allvar. Inget kunde vara mer felaktigt! Vi arbetar med såväl klimatfrågan som miljömålen på alla nivåer - i regeringen, i regionen och i kommunen. I EU driver den gröna gruppen på för hårdare krav inom miljölagstiftningen.

I en insändare 160525 undrar P-Å Fagrell hur Miljöpartiet arbetar för en bättre miljö och nämner specifikt förgiftningen av Östersjön. Vi delar Fagrells oro över kemikaliesamhällets effekter på djur och natur. Enligt en ny rapport har de syrefria döda bottnarna ökat från 5 procent till 15 procent på 15 år på grund av utsläppen av fosfor från länderna runt Östersjön. Rena hav kräver ett starkt samarbete med andra länder.

Miljöpartiet har ända sedan start drivit ett målmedvetet arbete för att skapa opinion och lägga konstruktiva förslag. Partiet har genom åren lagt åtskilliga miljömotioner i riksdagen. Förra mandatperioden väcktes bland annat en motion om ansvarsfull kemikaliepolitik med förslag på skärpt lagstiftning. Motionen föreslog till exemepl begränsad användning av ett antal farliga och svårnedbrytbara ämnen, begränsning av miljögifter i byggnader och ett nej till hormonstörande ämnen i bekämpningsmedel. Förslag gavs också på en förtydligad kemikalielagstiftning och program för giftfri och resurssnål produktion.

Med en rödgrön regering är flera av Miljöpartiets förslag på väg att realiseras. En handlingsplan för giftfri vardag är på väg, där nationella lagar ska stiftas om EU-lagarna inte räcker för att begränsa användningen av farliga ämnen. Regeringen vill inrätta ett kunskapscentrum för ökad kunskap om alternativ till giftiga ämnen.

Lokalt i Motala pågår arbetet för en giftfri kommun för fullt med start där barnen vistas. Den första förskolan som är såväl ett certifierat passivhus som Svanenmärkt finns i vår kommun.

Att i efterhand försöka reparera de skador miljöförstöring åstadkommer är ofta mycket kostsamt och i många fall inte ens möjligt. Därför är det förebyggande arbetet det allra viktigaste. Miljöfarliga ämnen måste begränsas eller fasas ut för att kretsloppen ska kunna slutas. Detta är, och har alltid varit, kärnan i Miljöpartiets politik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!