Insändare Svar till Gary Sparrborn, 29/10.

Jag frågade i min insändare "Bryt äldre människors isolering" om motiven bakom det ändrade beslutet att rullator endast för utomhusbruk inte kan förskrivas. Du/ni gav mig inget svar på min fråga. I stället ett svar som är välbekant för de flesta och särskilt för mig som ställde frågan. Dessutom beklagar jag att det krävs en insändare för att få detta ickesvar istället för att svara direkt på ett mejl.

Bryt äldre människors isolering! Den sentensen ställer alla partier upp på, och man har också i handling bevisat det. Jag har färdtjänst och har åkt färdtjänsttaxi tur och retur Norrköping för 85 kronor. Om jag önskar kan jag för 6 300 kronor åka inom hela Östergötland och i princip så mycket jag vill under ett år. Vill jag besöka släktingar utanför Östergötland kan jag anlita riksfärdstjänst.

Behöver jag hemtjänst kan jag få ett brett stöd för maxtaxan 2 044 kronor. Allt detta är subventionerat. Men vill jag gå till fots utanför hemmet kan jag endast få låna en inomhusrollator för 100 kronor. Den är tyvärr inte lämplig under vintertid och inte heller om man vill ut i naturen.

Jag tycker att det handlar om ”sila mygg och svälja kameler”. Det är väl ingen som då tycker att det är underligt att jag efterlyser motiven bakom det ändrade beslutet. Skälet, det vill säga kostnaden, borde inte vara större än risken för människors isolering och passivitet.

Som du märker är jag imponerad av allt man gör för oss äldre handikappade. Sverige är ett föregångsland. För att belysa det ytterligare vill jag tala om att jag är synskadad och får generös hjälp från syncentralen med hjälpmedel och personligt stöd. Behöver jag konsultera en läkare kostar det mig inget.

Men vill jag gå till fots, gå ut i naturen på ett vettigt sätt, då säger regionen och kommunen nej. Motiven till det ändrade beslutet, tack!

Jag hoppas naturligtvis också på en framtida ändring av villkoren vad gäller rullatorer och tror mig veta att det finns politiker som vill arbeta för detta, kanske du också.

Stig Löthvall