Flera problem i färdtjänsten

5 september 2019 05:00

Svar på "Kris i färdtjänsten", 30/8.

Som före detta företrädare för taxiverksamheten både lokalt och regionalt, och numera extraförare inom taxi/färdtjänst kan jag inte låta bli att bemöta den kritik som framförs mot taxinäringen.

Taxibranschen avreglerades 1990 i samband med detta fick länshuvudmannen (i vårt fall Östgötatrafiken) i uppgift att tillse att taxiservicen upprätthålls i hela länet. Det innebar att man i samband med upphandlingar ställde krav på transportörerna att taxi skulle finnas tillgänglig även för allmänheten. I den senaste upphandlingen får inte transportörerna nyttja sina fordon utanför schemalagd tid för vanliga taxitransporter.

Vid den senaste upphandlingen antog Östgötatrafiken även ett företag, som tidigare visat att de inte kan leverera. På frågan från en reporter förklarade man att det inte var några problem. Problemet är ju att Östgötatrafiken tycker det är bättre att utdöma viten än att ha fungerande transportörer. Vitena kommer säkerligen inte till de resenärer som missar behandlingar eller andra viktiga möten som någon kompensation.

I de upphandlingar som gjorts sedan sekelskiftet har taxis beställningscentraler tagits bort och all beställning och samordning sköts idag av Östgötatrafiken själva. Detta innebär att taxis egna beställningscentraler försvinner, vilket påverkar transportörernas möjlighet att rekrytera nya förare. Man anlitade mycket extrapersonal att köra på nätter och i helger, många av dessa insåg då att det var ett stimulerande jobb att vara taxiförare, och började jobba heltid med både vanlig taxikörning och färdtjänst.

Problemen idag är flera. Det datasystem som används i Östgötatrafikens beställningscentral är föråldrat, trafikledarna har inte någon bra kontroll på bokningarna och på tillgången till fordon. Detta gör att det blir konstiga samordningar och slingor som skall köras, utöver detta skall man hålla de tider som systemet genererar, tider som inte tar hänsyn till varken temporärt avstängda färdvägar eller bostadsområden där man planterar häckar, lägger ut stenar med mera för att hindra trafiken. Förarna skall även köra lokalt i andra städer än där de har bra lokalkännedom. Detta tillsammans gör att det blir otroligt stressigt att köra.

Många av de förare som tidigare kört taxi slutar och hittar andra jobb, de nya som kommer in skräms många gånger bort ganska fort.

Jag tycker att man i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden skulle på plats inspektera både beställningscentralens arbetsvillkor och följa med några förare på ett arbetspass för att se verkligheten. Presidiet får gärna höra av sig direkt till undertecknad, jag lovar att ställa upp.

Göran Eklöw

pensionär som tycker det är roligt att köra färdtjänst

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!