Elfordon för klimatets och hälsans skull

Med jämna mellanrum kommer Riksrevisionen med rapporter där man kritiserar klimatåtgärder. Den senaste kom 13 februari och refererades flitigt i svenska media.

23 mars 2020 05:00

Satsningen på miljöbilar, främst elbilar, ansågs för dyr med Riksrevisionens sätt att räkna. Det är underligt att motsvarande analys av norska myndigheter kommer fram till det motsatta, att den norska elbilssatsningen är den mest kostnadseffektiva trots en betydligt högre subvention än i Sverige. 

Detta har blivit världens mest framgångsrika elbilssatsning. Laddbara bilar är nu cirka 50 procent av nybilsförsäljningen i Norge.

I Sverige får för närvarande rena elbilar en subvention om 60 000 kr och laddhybrider 20 000 kr. Riksrevisionen kommer fram till en kostnad om 160 000 kr genom att bland annat räkna in uteblivna bensinskatter. 

Istället för elbilssubventioner rekommenderas en kraftig höjning av koldioxidskatten. Riksrevisionen bortser från att detta skulle drabba landsbygden särskilt hårt och troligen vara politiskt omöjligt på grund av bensinuppror. Det verkar som om Riksrevisionen föredrar fortsatt användning av förbränningsmotorer så att statens bensinskatteinkomster inte ska minska för mycket. 

Riksrevisionen har även glömt att räkna in kostnader för sjukdom och död från luftföroreningar, ej inräknade i Trafikverkets citerade rapport. Avgaserna från bensin och diesel dödar cirka 2 800 personer per år i Sverige, enligt en studie av Umeå universitet och IVL Svenska miljöinstitutet som refereras i DN 18/6 2018.

Eldrivna fordon undviker sådana utsläpp. Hur mycket är 2 800 människoliv värda? Troligen mycket eftersom regeringen precis satsat 300 miljarder på att motverka coronavirusepidemin som drabbar liknande riskgrupper.

Nej, intensifiera istället den nuvarande satsningen på elektrifiering av transporter för bättre folkhälsa och mindre klimatutsläpp. Låt oss inspireras av Norge!

Peter Fritzson, professor em. Linköpings universitet samt civilingenjör i teknisk fysik 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial

Ämnen du kan följa