Dialogen om Lalandia är viktig

2 augusti 2019 10:40

Svar ”Utveckling tack vare Lalandia” från den 26/7.

Fritidspolitikern Jan William har gett respons på vårt förslag att utveckla Varamon. Förslaget har skickats till samtliga politiker i kommunfullmäktige, ingen har svarat på vårt förslag. Dialog är viktigt och därför vill vi förtydliga vår idé då vi ser att Jan William har missuppfattat en del. Vi är alltid öppna för konstruktiv kritik men den ska vara saklig. Genom dialog förs processer framåt.

Vi menar inte att kommunen ska driva företag utan att de ska ge företagen bättre förutsättningar att etablera sig, ungefär på samma vis som man nu bereder väg för Lalandia. Där är ju kommunen i allra högsta grad en samarbetspartner. Kommunen har snart spenderat 60 miljoner på Lalandiaprojektet, pengar som istället skulle kunna ha gått till undervisning, omsorg, projektering av byggbar mark med mera. Påståendet att kommunen skulle gå in som delentreprenör är helt taget ur luften. Det har vi aldrig sagt.

Konceptet med en friluftsarena har inte prövats tidigare i Motala. Kärnan i konceptet är samarbete och en mångfald av aktiviteter. Jämför gärna med en galleria. Det är svårt att locka till sig kunder till ett köpcentrum med endast en eller två butiker. Enstaka aktiviteter lockar inga besökare till Varamon utan det är mängden och mångfalden som drar.

Att utomhusaktiviteter inte skulle fungera finns det ingen tvekan om. Det fungerar på andra orter såsom Isaberg, Örebro, Lidingö och Piteå för att nämna några. Aktivt friluftsliv ligger i tiden.

Vårt förslag innebär att man utvecklar Varamon i samklang med naturen, samtidigt som vi fortfarande äger marken. Så skapas sunda arbetstillfällen. Lalandia har lovat arbetstillfällen och synergieffekter utan att ens behöva visa på ett endaste underlag på att deras påstådda siffror verkligen stämmer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Fridolfsson & Harriet Svensson Styrelseledamöter Varamons vänner