Insändare Efter MTV:s avslöjande om att pendlarparkeringen används som arbetsplatsparkering har det nu hänt lite och vi har kunnat läsa att beslut tagits att utöka långtidsparkeringen vid resecentret med 30 platser samtidigt som man ämnar sätta p-förbud på gatan mot fastigheterna.

Om man behagar att se situationen i verkligheten så kan det noteras att det är cirka 30 bilar i dag som parkerar på gatan och om de inte får stå där kan man kanske ha en liten aning om var de kommer att parkera framgent. De nya 30 parkeringarna kan, med stor säkerhet, bli en utökad arbetsplatsparkering om ingenting görs för att förhindra det. Enda vinnarna blir då fastighetsägarna som kanske slipper parkering utanför deras fastigheter och förlorarna blir åter alla pendlare som återigen inte kommer att få plats utan tar bilen till jobbet i angränsande städer, vilket inte var ambitionen med denna parkering.

Vi verkar ha en person på gatukontoret med glädjen att förnöja Motalaborna med förbudsskyltar. Ett vettigt beslut torde vara att åtminstone låta honom sätta upp en skylt att parkeringsplatserna är till för pendlare och bussresenärer och inte för arbetsplatsparkering. Denna person torde då kunna få sitt lystmäte med förbudsskyltar tillfredsställt.

Slutligen, bra jobbat, Kåre Friberg, för din insats mot idiotförbudet gällande p-platserna i Borensberg. Fler dylika omedelbara insatser ser vi fram emot av er politiker!

Gunnar Flodin