Verklig förändring behövs för att bryta bilnormen

Att bryta normer kräver både mod och nytänkande. Samtidigt finns stora vinster med att lämna vissa förlegade vanor bakom oss.

Insändare 5 oktober 2021 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bilnormen är definitivt en sådan. Med fler bilfria områden i våra städer och samhällen lämnas mer plats för lekande barn, grönska, bostäder och ren luft. Många städer likt Oslo och Gent har redan gått långt i denna riktning.

 

Ett grundproblem med dagens trafik är att omkring en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från trafiken. Naturvårdsverket beskriver att dessa utsläpp behöver minska med minst 8% årligen fram till år 2030. Endast tekniska lösningar kommer inte att räcka utan vi måste även minska på bilåkandet. Bortsett från klimatförändringarna bidrar trafiken till att omkring 8000 svenskar dör varje år på grund av luftföroreningar; föroreningar från förbränningsmotorer och vägslitage. 

Trafiken är dessutom den största källan till mikroplaster i vår natur. Förutom detaljen att planetens metaller inte räcker till om alla nuvarande bilar ska elektrifieras så orsakar alltså även dessa fordom skadliga utsläpp genom vägslitage och mikroplaster.

 

Konkret kan många förändringar ske på både lokal och regional nivå. Minska kraftigt kommunens parkeringsnorm vid nybyggen. Subventionerad parkering är ingen rättighet. Inspireras av Haninge, Malmö, Upplands Väsby, Lund med flera. Låt alla kommunala parkeringsplatser vara avgiftsbelagda och se till att årligen höja dessa avgifter. Prioritera framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter inne i våra samhällen och städer. Satsa på billig och tillförlitlig kollektivtrafik. Gör om delar av nuvarande bilvägar till cykelvägar.

 

Genom att vi är många som kräver förändringar på lokal, regional och nationell nivå kan nuvarande bilnorm brytas. Det skulle inte bara ge oss bättre chans att dämpa klimatförändringarna. På köpet får vi bättre hälsa, mer yta och renare luft.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Är personliga utsläppsrätter lösningen?

Svaret blev nej – här får de boende inte kommunalt vatten

Debatt: Hela kedjan måste fungera i klimatomställningen

Insändare: Välj andra sätt att resa under 2022

Debatt: Så får östgötarna ett mer hållbart 2022

Visa fler