Vad kostar det att ersätta Vätterns vatten?

Menar ni att vi ska offra Vättern och vattensystemen öster om Norra Kärr för att en giftig gruva ska kunna drivas i 20 år?

Vadstena 26 april 2021 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De som driver på för att en gruva i Norra Kärr ska bli verklighet påstår att vi måste ha gruvan för att klara omställningen från fossila bränslen. Ingen pratar dock om att fossila bränslen används i alla delar av gruvdrift och produktion, eller att stora mängder jordartsmetaller behövs till vapenindustrin.

 

Den senaste tiden har insändare från gruvvänliga företrädare för både Centerpartiet och Sverigedemokraterna tagit plats i den lokala debatten om en eventuell gruva i Norra Kärr, mycket nära Vättern. De hävdar att vi inte klarar oss utan metallerna, som ligger inbäddade i berggrunden i Norra Kärr och som faktiskt legat där i miljontals år... men nu, just nu, behöver vi ta upp dem!

En del oroar sig för Vättern rödingens överlevnad i ett varmare Vätternvatten, vilket ju är en befogad oro, men hur tänker man sig då att fisken skulle kunna leva och trivas i ett vatten som förgiftats av bly och andra tungmetaller och kemikalier från läckande gruvavfallsdammar och gruvindustriverksamhet?

 

Här handlar det inte bara om ett hål i marken. Metallerna förekommer i så liten koncentration i berggrunden att man måste bryta enorma mängder berggrund. Sunda förnuftet säger att det inte är klokt att förvara stora mängder gruvavfall på 120 meters höjd över sjön och ca 1,5 km från den branta strandlinjen. Vättern försörjer i dag ca 500 000 människor med dricksvatten och snart många fler. Processvattnet från gruvan skulle släppas österut i Svartå-systemet.

Vad händer om Vättern blir förstörd? Vem kan svara på vad det kostar att ersätta Vätterns vatten? Går det ens? Vem tar ansvaret?

Vi är inte emot gruvor, men så länge gruvindustrin och ansvariga myndigheter inte kan garantera att en avfallsdamm inte läcker ut gifter, radioaktiva ämnen och tungmetaller, eller riskerar att brista med katastrofala konsekvenser som följd, kommer vi att fortsätta ifrågasätta gruvplanerna i Norra Kärr. 

 

Vätterns vatten pumpas varje dag upp till kommuner runt sjön och färdas i en del fall så långt som sex mil bort. Svartåns vattensystem vindlar sig igenom Östergötland och når ända ut till Östersjön. Det är enormt stora områden som skulle bli påverkade om Vätterns vatten och de omgivande vattensystemen skulle bli förgiftade.

Det vi hör ifrån er i nuläget är: Ni får offra Vättern, så att EU och gruvbolaget ska få sina metaller. Därför frågar vi igen: Hur kan ni uttala er så tvärsäkert när bolaget ännu inte har genomfört alla nödvändiga och juridiskt bindande miljökonsekvensbeskrivningar av verksamheten? Vi har lagar som måste följas, även av gruvindustrin och myndigheterna.

 

Vi arbetar ihop med internationellt verksamma experter, för att samla in vetenskaplig information om effekterna av den här sortens gruvdrift och förvaringen av det avfall som blir kvar på plats. Vi har ännu inte hört talas om någon metod, som på ett säkert sätt kan bryta och utvinna de sällsynta jordartsmetallerna samt förvara avfallet från separeringsprocessen.

Alla människor runt Vättern: Ställ er upp och kräv svar! Vi kan inte stå och se på när vår bygd riskeras för att bli resursskafferi åt EU och industrin.

Urbergsgruppen Sverige
Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr
Föreningen Elgen

Ämnen du kan följa